Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu

Lech Walkowiak

Kancelaria Komornicza, Boh. Warszawy 10, Myślibórz, 74-300 Myślibórz

tel. 0 - 95 747 22 46 / fax. 0 - 95 747 93 47

Sygnatura: Kmp 37/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2020 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 74-300 CZółnów, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00007514/2.
Opis nieruchomości:
uział 1/6 - nieruchomość składa się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 31/1, 31/2, 36, 47, 50 obręb 0012 Czółnów o łącznej powierzchni 3,39 ha, Działki ewidencyjne nr 31/1 o powierzchni 0,30 ha oraz 31/2 o powierzchni 0,20 ha, zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy miejscowości Czółnów. Kształt działek regularny, zbliżony do wydłużonych prostokątów, ukształtowanie terenu z obniżeniem w kierunku południowym. Działka 31/1 posiada dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 26, z którą graniczy od strony północnej. Działka 31/2 posiada dostęp do drogi poprzez dz. ew. nr 31/1. Teren działek z gruntu rodzimego, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami oraz zadrzewieniami nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działki nieuzbrojone, jedynie przez północną część działki 31/1 przebiega sieć wodociągowa zasilająca budynek mieszkalny posadowiony na sąsiedniej działce. Klaso użytki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią w całości sady (S-RIIIb, S-RIVa). Wskaźnik bonitacji dla działki 31/1 wynosi 1,19, zaś dla działki 31/2 - 1,24. Działka ewidencyjna nr 36 o powierzchni 0,29 ha, zlokalizowana w na południe od miejscowości Czółnów. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, z którą graniczy od strony zachodniej. Teren z gruntu rodzimego, porośnięty trawą, pojedynczymi zakrzaczeniami oraz zadrzewieniami, nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka nieuzbrojona. Klaso użytki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią w całości Łąki trwałe (ŁIV, ŁV). Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,35. Działka ewidencyjna nr 47 o powierzchni 1,55 ha zlokalizowana na południe od miejscowości Czółnów. Kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, z którą graniczy od strony wschodniej. Teren z gruntu rodzimego, porośnięty trawą, ukształtowanie terenu z obniżeniem w południowo-zachodniej części działki. Przez teren bezpośrednio przy drodze przebiega sieć wodociągowa. Klaso użytki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią w całości grunty orne (RV, RVI). Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,28. Działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 1,05 ha, zlokalizowana na południe od miejscowości Czółnów. Kształt nieregularny, ukształotwanie terenu płaskie. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, z którą graniczy od strony wschodniej oraz do drogi o nawierzchni gruntowej od strony południowej. Teren z gruntu rodzimego, porośnięty trawą, pojedynczymi zakrzaczeniami oraz zadrzewieniami. Przez teren bezpośrednio przy drodze przebiega sieć wodociągowa. Klaso użytki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią grunty orne (RIVa – 0,35 ha, RV – 0,45 ha), Łąki trwałe (ŁIV – 0,23 ha) oraz Nieużytki (N - 0,02 ha). Wskaźnik bonitacji dla działki wynosi 0,68.

Suma oszacowania wynosi 15 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 7 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gorzowie Wielkopolskim 03 1020 1954 0000 7102 0045 6392.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Lech Walkowiak


Kategoriagrunty

Powrót