Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2020-12-02 o godz. 10:50 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w sali numer 22 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w  Częstochowa, ul. Kilińskiego 32/34 (przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: lokal użytkowy o powierzchni 239 m2) jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego nr 168 przysługującego dłużnikowi Markowi Koch, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1C/00126160/0. 
Lokal  położony jest na parterze w budynku dwukondygnacyjnym z lat 90-tych. Konstrukcja nośna budynku szkieletowa, słupy wylewane z częściowo prefabrykowanymi belkami strunobetonowymi i płytami dachowymi w częściach parterowych budynku. Stropodach - wentylowany z płyt korytkowych. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne oraz ściany piwnic z cegły pełnej. Ściany działowe częściowo z cegły dziurawki i z gazobetonu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar dzielnicy, w którym znajduje się przedmiot wyceny jest oznaczony jako CU - tereny zabudowy śródmiejskiej z przewagą usług publicznych. Lokal znajduje się w zasobach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 220 100,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  165 075,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.
22 010,00 zł., najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację na konto lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniewa Rokowskiego Kancelaria Komornicza nr XVII, podając sygn. akt XV Co 5383/19 oraz Km 995/18:  

02 1050 1142 1000 0023 3935 9453  

ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Częstochowie

z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi  jest dzień uznania środków na rachunku. 
Zgodnie z art. 953§1 pkt 5 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta sprawy wraz z operatem szacunkowej wartości nieruchomości będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XV Cywilnym Wykonawczym (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 5383/19). 
Operat szacunkowy tej nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzaniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

K O M O R N I K
Zbigniew Rokowski

Kategorialokale użytkowe

Powrót