Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Marlena Jurkiewicz

Kancelaria Komornicza, ppor. E. Łopuskiego 23/211, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 797 755 505 / fax. www.kolobrzeg-komornik.pl

Sygnatura: KM 318/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marlena Jurkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 09-12-2020 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: WIMA SERVICE GROUP SP. Z O.O., położonej przy ul. Grzybowska ,Kołobrzeg, 78-100 78-100, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00037178/1 i KO1L/00034078/9.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest: nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (pow.uż.335,3m2) oraz dwoma halami (pow. uż. 515,21m2 i 449,33m2) położona: 78-100 Kołobrzeg, ul. Grzybowska, działka nr 16/14, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO1L/00037178/1 oraz ułamkowa (6/36) niewydzielona część nieruchomości położonej: 78-100 Kołobrzeg, ul. Grzybowska, działka nr 16/8, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO1L/00034078/9 stanowiącej drogę wewnętrzną.


Suma oszacowania netto wynosi 2 484 000,00 zł, zaś cena wywołania brutto jest równa 2/3 sumy oszacowania + 23 podatku VAT i wynosi 2 036 880,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 248 400,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wartość rękojmii podana została jako 1/10 sumy oszacowania netto.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komorniczej (adres jw.) albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia może być także uiszczona na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Kołobrzegu  46 12406508 1111 0010 6626 9743.

UWAGA! Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w dniu poprzedzajacym przetarg, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty rękojmi może nie zostać dopuszczona do przetargu.


UWAGA! Kwestię ew. opodatkowania sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wyjaśniać z właściwym urzędem skarbowym.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 13 oraz w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marlena Jurkiewicz


Kategoriamagazyny i hale

Powrót