Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Kancelaria Komornicza, Kolejowa 8, DĘBICA, 39-200 DĘBICA

tel. 146665786, https://www.debicakomornik.pl/

Sygnatura: KM 170/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy GRZEGORZ PIĘKOŚ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 DĘBICA, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: SKRZEK KRYSTIAN (KRYSTOŃ), położonej przy ,GŁOWACZOWA, 39-217 GRABINY, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00092982/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w postaci dz. nr 1092/2 - o powierzchni 0,3082 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą nr RZ1D/00092982/5, stanowi własność dłużnika SKRZEK KRYSTIAN, opisana jest w księdze wieczystej jako pastwiska trwałe. Działka położona jest w miejscowości Głowaczowa gm. Czarna, powiat dębicki, województwo podkarpackie. Działka położona w terenie płaskim, południowa część nieruchomości znajduje się w pobliżu zabudowy siedliskowej mieszkalno - gospodarczej, natomiast północna część działki jest zaniżona w stosunku do części południowej i położona jest w pobliżu potoku Czarna. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działka stanowi użytki oznaczone symbolami RV(2160m2) i RVI(922 m2). W Gminie Czarna na tym terenie sporządzone jest jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, według którego nieruchomość w części południowej zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym zabudową mieszkaniową, natomiast w części centralnej i północnej znajduje się w terenie rolnym. Działka jest niezabudowana, aktualnie zaniedbana, nieuprawiana, porośnięta wysoką trawą. W południowej części nieruchomości w pobliżu słupa elektrycznego na działce zlokalizowany jest kilkunastometrowy odcinek ogrodzenia z siatki stalowej w ramach, mocowanej do słupków stalowych. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej od strony południowej przez ustanowione na nieruchomościach sąsiednich na czas nieoznaczony nieodpłatne służebności gruntowe. Nieruchomość posiada również dostęp do mediów, w południowej części nieruchomości zlokalizowany jest słup podpierający przebiegającą tu sieć energii elektrycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej, nieruchomości sąsiednie posiadają również dostęp do innych mediów takich jak: woda, gaz oraz kanalizacja sanitarna. Orientacyjne wymiary działki sprowadzone do kształtu prostokąta ok: 24 x 128 m.

Suma oszacowania wynosi 64 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 74 2030 0045 1110 0000 0198 8340.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Dodatkowe informacje: https://www.debicakomornik.pl/licytacje/

Komornik Sądowy

GRZEGORZ PIĘKOŚ


Kategoriagrunty

Powrót