Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim
Agnieszka Grześk
Kancelaria Komornicza nr I w Grodzisku Wielkopolskim
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul.  Szeroka 10/1
tel.: 61-441-57-18, www.grodzisk-komornik.pl
Godziny otwarcia kancelarii:
7.30-15.30
Sygn. akt Km 337/16
Grodzisk Wielkopolski, dnia 2020-10-19


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Agnieszka Grześk zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  24 listopada 2020r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim  w sali nr  7 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości posiadającym założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Grodzisku Wielkopolskim o numerze: PO1S/00048832/5, położonej w miejscowości Witobel, gm. Stęszew, działka nr 167/4. Działka 167/4 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz częścią budynku ubojni (część administracyjna i garaż), położona we wsi Witobel przy ul. Łódzkiej 30.
Nieruchomość należy do:
-   Jąder (obecnie Rzeczkowski) Dariusz.
Cena oszacowania nieruchomości  320.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji (3/4 ceny oszacowania) - 240.075,00 zł.
Rękojmia (10% ceny oszacowania) - 32.010,00zł.
     Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.010,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
    Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić:
- na rachunek bankowy komornika:
PKO BP S.A.  92 1020 4027 0000 1102 1326 4736
- w kancelarii komornika przy ul. Szerokiej 10/1 w Grodzisku Wlkp.
Data złożenia rękojmi to data wpłaty w kancelarii lub data wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika.
    Zgodnie z treścią art.976 k.p.c. oraz art. 977 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
       Przedmiotową nieruchomość  można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp w godzinach urzędowania.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.
Agnieszka Grześk

Jednocześnie Komornik zawiadamia, że obowiązują szczegółowe zasady dotyczące zachowania wszystkich osób niezatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim podczas przebywania w budynku Sądu, określone w Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 21.05.2020r. sygn. A-0200-17/20, które zostało umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim pod adresem https://www.grodziskwlkp.sr.gov.pl/download/a-0200-17-20.pdf-1590066312.pdf.

Kategoriadomy

Powrót