Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu

Paweł Kasprowiak

Kancelaria Komornicza, Sarnowska 2, Rawicz, 63-900 Rawicz

tel. 691778353 / fax. tel. kom. 667748025

Sygnatura: Km 141/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Paweł Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu z siedzibą przy Buszy 1, 63-900 Rawicz, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , Konary, 63-910 Miejska Górka , dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/00049053/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Konary i oznaczona jest numerem porządkowym 89. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność obciążającą działkę nr 780/1. Powyższe ujawnione jest i opisane w dziale I Sp. księgi wieczystej nr PO1R/00049053/6. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest: województwo wielkopolskie, powiat rawicki, jednostka ewidencyjna Gmina Miejska Górka, obręb ewidencyjny 302203_5.0006, Konary mapa nr 2, działka 779/2 o pow. 1,1374ha. Dla terenu, na którym znajduje się szacowana nieruchomość nie został opracowany i nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na realizację inwestycji 24.04.2014r. została wydana decyzja administracyjna nr 13/2014 pn. "warunki zabudowy". Na tej podstawie został opracowany projekt budowlany i została zrealizowana inwestycja. Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Konary z uzgodnionym zjazdem z drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność dojazdu. Dojazd wykonano z betonu przemysłowego zacieranego na gładko na warstwie podbudowy umożliwiającej przejazd samochodami typu TIR. Droga dojazdowa utwardzona asfaltobetonem, wyposażona w media: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa , gaz. Ponadto posiada dostęp od strony terenów rolnych poprzez nieutwardzoną drogę śródpolną. Sąsiedztwo bezpośrednie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw polowych, obszar całej nieruchomości wynosi 11 374 m.kw. z czego powierzchnia ok 5000 m. kw. została zagospodarowana na potrzeby działalności gospodarczej a pozostała część nie jest użytkowana i stanowi teren rezerwy inwestycyjnej. Nieruchomość ( obszar zainwestowany) zabudowany jest jednym budynkiem o funkcji komercyjnej oraz budowlami( ogrodzenie, utwardzenie, oświetlenie, sieci infrastruktury technicznej itp.) Teren tej części ogrodzony został płotem wykonanym z przęseł betonowych typu ogrodzeniowego ( długość ok. 125 mb) w którym wykonano przesuwną bramę ( długość 14,80 m.b.) wykonaną z kształtowników stalowych. Teren został utwardzony kruszywem ( łupek granitowy) . Nieruchomość posiada wykonane przyłącza do sieci energetycznej. Teren płaski, warunki gruntowe dobre, poziom wody gruntowej niski. Dojazd dogodny, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Ponadto teren nieruchomości oświetlony lampami zewnętrznymi. Granice działki ustalone. Lokalizację nieruchomości należy uznać za średnią- z dala od szlaków komunikacyjnych oraz znaczących ośrodków gospodarczych. W otoczeniu nieruchomości nie przewiduje się lokalizacji inwestycji mogących mieć wpływ na zwiększone zużycie środowiskowe. Zużycie ekonomiczne i funkcjonalne na stabilnym poziomie nie odbiegającym w ramach segmentu obiektów komercyjnych. Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w strefie oddziaływania wód płynących bądź stojących, nie znajduje się w strefie szkód górniczych. Nieruchomość nie podlega zapisom znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Suma oszacowania wynosi 521 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 975,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 w Gostyniu 07 1020 3121 0000 6402 0035 8119.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Paweł Kasprowiak


Kategoriamagazyny i hale

Powrót