Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
o nr KW CZ1Z/00035072/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz, Kancelaria Komornicza nr I w Zawierciu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.01.2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie się

  PIERWSZA LICYTACJA


prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 198 B
wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00035072/1.
Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 804/49. Powierzchnia działki wynosi 0,0030 ha. Działka zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni zabudowy 21 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunt jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym do dnia 4 sierpnia 2038 r. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/00035072/1. Garaż został wykonany w technologii tradycyjnej, murowany na zaprawie cementowo-wapiennej, brama garażowa stalowa, dwuskrzydłowa, dach kryty blachą. Garaż nie posiada instalacji elektrycznej, ale istnieje możliwość przyłącza.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi  15 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 500,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego 73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004  lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673  podając w tytule wpłaty: "rękojmia Kmp 19/10, I Co 1332/19". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Zawierciu protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego Kmp 19/10, I Co 1332/19 (po spełnieniu n/w obostrzeń dotyczących przebywania w budynkach Sądu Rejonowego w Zawierciu). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych od nabycia nieruchomości po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności obciąża nabywcę.
W związku z komunikatem Prezesa Sądu Rejonowego w Zawierciu znoszącym część ograniczeń urzędowania Sądu, wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa SARS CoV-2. (Stan na 07.12.2020 r.):
Licytanci oraz uczestnicy postępowania wchodzący na teren budynków Sądu obowiązani są do:
zakrycia ust i nosa, za pomocą odzieży lub jej części, maski lub maseczki, przyłbicy - osoby nie posiadające tego rodzaju zabezpieczenia nie będą wpuszczane na teren Sądu;
przeprowadzenia dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek, także przed wejściem na salę rozpraw i do czytelni akt;
poddania się pomiarowi temperatury ciała;
posiadania własnych, niezbędnych przyborów do pisania (długopisy, komputery etc.);
ograniczenia do minimum ilości wnoszonych ze sobą rzeczy;
zachowywania odstępu między innymi osobami minimum 1,5 metra.
W/w obostrzenia mogą ulec zmianie - wobec powyższego odsyłam Państwa do śledzenia komunikatów na stronie https://www.zawiercie.sr.gov.pl/ i dostosowanie się do nich w stanie na dzień licytacji.
Komornik Sądowy
Piotr Gieszkiewicz

                                                     
Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót