Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13, Starachowice, 27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KM 938/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2021 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Adamczyk Arkadiusz , położonej przy ,Lubienia , 27-230 Brody , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/00051032/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: Adamczyk Arkadiusz, położona we wsi Lubienia gmina Brody i mająca urządzoną księgę wieczystą numer KI1H/00051032/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach. W skład nieruchomości wchodzą: - prawo użytkowania wieczystego gruntu/do 05-12-2089 r./ oznaczonego jako położona w obrębie 0010 Lubienia działka nr 779/9 o powierzchni 0,3470 ha, - prawo własności budynku magazynowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1.099,82 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość oraz budowli i urządzeń. Każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu oraz właścicielowi działki nr 779/9 przysługuje ujawnione w dziale I Sp księgi wieczystej nr KI1H/00051032/8 oraz dziale III księgi wieczystej nr KI1H/00001831/4 prawo przechodu i przejazdu drogami wewnętrznymi usytuowanymi na gruntach objętych księgą wieczystą nr KI1H/00001831/4 na odcinku od drogi publicznej/drogi krajowej nr 9/ do działki nr 779/9.

Suma oszacowania wynosi 742 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 494 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak


Kategoriamagazyny i hale

Powrót