Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

KM 749/14

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1G/00086463/7

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09 MARCA 2021r.  w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XII ,     odbędą się pierwsze licytacje udziałów w nieruchomości położonej:  Ozorków,  
dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW LD1G/00086463/7   według następującego porządku:

1) o godzinie  14:40 licytacja udziału Jarosława Fabrykowskiego wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej:  Ozorków,  dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW LD1G/00086463/7
Suma oszacowania udziału Jarosława Fabrykowskiego wynosi 29 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    22 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 970,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

2) o godzinie  14:50 licytacja udziału Anety Fabrykowskiej wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej:  Ozorków,  dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW LD1G/00086463/7
Suma oszacowania udziału Anety Fabrykowskiej wynosi 29 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    22 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 970,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 115 o powierzchni 2 147 m2. Na działce znajdują się użytki rolne oznaczone w rejestrze gruntów jako grunty orne IVb i V klasy bonitacyjnej (RIVb i RV).
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako jedna działka geodezyjna. Teren przedmiotowej działki nie jest zabudowany, nie jest uzbrojony, nie jest ogrodzony i nie jest zagospodarowany.
Przedmiotowa działka ma nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, wydłużonego wzdłuż podstaw w kierunku północny-wschód – południowy-zachód, krótszym bokiem przylegającym do drogi publicznej – drogi krajowej nr 91 (dawniej drogi krajowej nr 1, międzynarodowej trasy E75 i E16).  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi krajowej nr 91. Działka nie posiada urządzonego zjazdu z tej drogi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6
  (I Co 222/17)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]2
Typ działkirolno-budowlana

Powrót