Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

                                                                                                                             Siemianowice Śląskie, dnia 2020-12-15 r.
Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym
w Siemianowicach  Śląskich  Ewa  Hejniak - Misiorek
Kancelaria Komornicza nr II w Siemianowicach Śląskich
ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 241 01 11 w godz. od 9.00 do 11.00
71105012431000009031678478 ING Bank Śląski SA
W odpowiedzi podać sygn. akt Km 393/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Ewa Hejniak-Misiorek mający kancelarię w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2/316 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19/01/2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w kancelarii komornika  druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji jest "zespół" poniżej wskazanych ruchomości:
Opis
Ilość
Stojaki klatek walcowniczych (dla klatek roboczych walców MRK-AR i HRW)
20
Korpus podstawy walcarki ciągłej
1
Silniki- napędy główne walcarki ciągłej KWW:                                                            
1. napęd główny prąd stały 2200 kW, 150 obr/min - szt. 2                                            
2. napęd główny prąd stały 2600 kW, 230 obr/min - szt. 3                                            
3. napęd główny prąd stały 1300 kW, 150 obr/min - szt. 1                                            
4. napęd główny prąd stały 200 kW 250/500 obr/min - szt. 2                                        
5. napęd główny prąd stały 2600 kW                                                                             
6. napęd główny prąd stały 1300 kW
1
Walce z poduszkami (dla klatek roboczych walców MRK-AR i KRW)
26
Walcarka redukcyjna (bez klatek i silników) z lokalnymi stacjami obsługi
1
Silniki 350 kW
28
Osprzęt walcowniczy - Klatki kompletne (używane)
137
Osprzęt walcowniczy - Klatki kompletne (nowe)
74
Osprzęt walcowniczy - Klatki przelotowe (bez walców)
12
Pomiarowy system zapewnienia jakości - QSS
1
System komputerowego wspomagania procesu walcowania   CARTA (niekompletny)
1
Piec podgrzewczy VWO
1
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego-01A9E2+B1D2 szafa 5 polowa
1
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego /dla obu pieców/ -transport wsadu do pieców grzewczych 01A9E1+B1D1 - szafa 7 polowa (uwaga: pozycja 14 i 16 niniejszego protokołu to w rzeczywistości jedna ruchomość; wpisana jako dwie pozycje, ponieważ przyporządkowana jest do dwóch pieców)
1
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego- 01A9E3+B1D3 - szafa 6 polowa
1
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego/ transport wsadu do obu pieców grzewczych 01A9E1+B1D1 - sz. 7 polowa
1
Indywidualna stacja hydrauliki siłowej dla pieca podgrzewczego
1
Indywidualna stacja hydrauliki siłowej dla pieca obrotowego
1
Urządzenie smarujące smarem plastycznym dla pieca podgrzewczego
1
Wyposaż. centr. stacji hydr.
-zbiornik V-40 000 L z instalacjami
1
Wyposaż. centr. stacji hydr.
-agregaty pompowe
19
Wyposaż. centr. stacji hydr.
-filtry olejowe
6
Wyposaż. centr. stacji hydr.
Stanowisko akumulatorów hydraulicznych
3
Piec obrotowy DHO
1
Sterowanie i wizualizacja obszaru pieców grzewczych i nożycy na gorąco (niekompletny)
1
System komputerowego prowadzenia temperatury pieca pokrocznego i pieca obrotowego Giwep
1
Wyposażenie technologiczne pompowni
-rurociągi z osprzętem
-
Walcarka skośna SWW
1
Osprzęt walcarki skośnej (obejmuje dolną i górną zabudowę walców oraz łożyskowanie walców)
1
Walcarka ciągła KWW bez silników i klatek (obejmuje stronę wlotową walcarki ciągłej, urządzenie do trzymania trzpieni - reteiner)
1
Sterowanie i wizualiz. dla KKW - karta 270 poz. 1.2.
1
Smarowanie trzpieni   DSS z układem sterowania/wspólny dla JENI 94 i 100/
1
Walcarka – wyciągarka  lup  AZW
1
Klatki walcarki (Walcarka – wyciągarka  lup  AZW)    
21
 Urządzenie smarujące olejem- układy indywidualne dla przytrzymywacza trzpieni
1
Stacja wody wysokiego ciśnienia - pompy
2
Piła do cięcia wsadu na zimno  
firmy Wagner  typ KH44H/DG Nr 42208 -
1980 rok z odprowadzeniem wiórów i usuwaniem odpadów, wraz ze stacją i instalacją hydrauliczną oraz elektryczną- Szafa sterująca AH02E00+E100
kolli 275, 276, 277
1
Urządzenia podająco - odbierające piły, niekompletne wraz z szafą zasilania i sterowania 54A9E1+B1D4 - 3 polowa (JENI 178)
1
Urządzenie do przebudowy klatek walcarki ciągłej i walcarki redukcyjnej tulei
1
Urządzenie smarowania smarem plastycznym - układy centralne I, II, III, IV
1
Obrabiarki do kalibrowania klatek reduktora Becker KR III 33 z szafami sterującymi
3
Sterowniki programowalne PLC walcarki skośnej SWW
1
Sterowniki programowalne PLC walcarki redukcyjnej SRW
1
Nożyca  na gorąco WAS
1
Prostownica R 180-3 firmy Albert
1
Wyposażenie elektryczne nożycy do cięcia na gorąco
1
Transport między piecem obrotowym a walcarką skośną
1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system I - walcarka skośna
1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system II-linia pierwsza, walcarka ciągła
1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system II-linia druga, urządz. transportowe przed walcarką redukcyjną
1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system IV- transport w rejonie pieców i nożycy
1
Chłodzenie silników napędów głównych walcarki skośnej (zasilanie elektryczne  - JENI 179)
1
Urządzenie wdmuchujące środek odtleniający z układem sterowania/wspólny dla JENI 94 i 100/
1
Chłodzenie silników napędów głównych walcarki ciągłej
1
Obieg trzpieni walcarki ciągłej (zasilanie elektryczne - JENI 180)
1
Transport pomiędzy walcarką ciągłą a walcarką redukcyjną (obejmuje wylot z walcarki ciągłej, urządzenia do pomiaru grubości ścianki, wylot do piły odcinającej końce, transporter poprzeczny lup z rusztem odbiorczym, samotok do walcarki redukcyjnej, samotok przed walcarką redukcyjną)
1
Nagrzewnica indukcyjna lup (w skrzyniach drewnianych)
1
Układ centralny smarowania olejowego walcarki skośnej SWW (2 zbiorniki o pojemności 3000 l, 3 pompy oleju, chłodnia oleju)
1
Układ centralny smarowania olejowego walcarki ciągłej KWW (2 zbiorniki o pojemności 4000 l, 3 pompy oleju, chłodnia oleju)
1
Układ centralny smarowania olejowego walcarki redukcyjnej SRW (2 zbiorniki o pojemności 8000 l, 3 pompy oleju, chłodnia oleju)
1
Chłodzenie silników napędów głównych - wentylatory walcarki redukcyjnej
1
Przewody rozdzielcze sieci technologicznych w ciągu gorącym - rurociągi oleju smarującego
1
Urządzenia zasilające walcarki skośnej dla SWW
1
Urządzenia zasilające walcarki ciągłej i obiegu trzpieni dla KWW
1
SRW - urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego
1

Piec z wysuwanym trzonem do odpuszczania trzpieni
1
Komin stalowy pieca
1
Piła warstwowa LS typ FST 017 KKS 1430
1
Rozdzielnica T01 typ ZMR + Transformatory T 34 i T 35
1
Wentylatory
83
Opłytowanie stalowe walcarki ciągłej - waga ok. 90 ton
1

W pierwszej kolejności powyższe ruchomości będą sprzedawane łącznie, ponieważ tworzą pewien "zespół" maszyn i urządzeń określany umownie "ciągiem gorącym". Komornik zatrzega, iż nie jest to kompletna linia technologiczna. Przed licytacją potencjalny nabywca koniecznie powienien obejrzeć ruchomości, które znajdują się w siedzibie dłużnika WRJ Sp. z o. o. w likw., na co komornik wyznacza osobom zainteresowanym udziałem w licytacji dzień 05/01/2021 r. od godziny 09.00 zł w Siemianowicach Śląskich, ul. Stalmacha 8.

W kancelarii można też obejrzeć operat szacunkowy tych ruchomości.

W/w ruchomości oszacowane zostały na łączną kwotę 23.597.510,00 zł netto. Do powyższej ceny należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

Łączną ceną wywoławczą w/w ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, tj. kwota 11.798.755,00 zł netto. Do powyższej ceny należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 867 1 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 2.359.751,00 zł netto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Do powyższej ceny należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. nr  71105012431000009031678478.  Dokonując wpłaty należy wskazać sygnaturę akt sprawy: Km 393/17 i inne z dopiskiem "wadium". Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 k.p.c).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc).
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Kategoriamaszyny przemysłowe

Powrót