Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Dariusz Matoszko


Kancelaria Komornicza nr XIII w Szczecinie , ul. Waleriana Łukasińskiego 24, 71-207Szczecin


tel.: 0914886667, fax: 0914886669, www.komornik-szczecin.pl, email: kancelaria@komornik-szczecin.pl


konto: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778


Sygn. akt Km 672/18


w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 672/18


Wasz znak : DRW/ZWD/1900/232/2018AB


Uwaga : Zmiana godzin urzędowania kancelarii. W piątki kancelaria przyjmuje od godziny 07:30 do 14.00. 
Pozostałe dni urzędowania pozostająbez zmian.


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Matoszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 09:00w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr 114odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szczecin, ul. Fioletowa 53/10, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" w Szczecinie, posiadającego założoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o numerze SZ1S/00126412/2należącego do dłużnika Dąbrowa Artur oraz Dąbrowa Agnieszka.


Powyższa nieruchomość została oszacowana na kwotę: 360.000,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwartewartości oszacowania tj. kwotę: 270.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowanianieruchomości tj.36.000,00 zł. Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778 (ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg nieruchomości). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika - uznanie na rachunku komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 091 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).


Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 k.p.c.).
Komornik Sądowy


Dariusz Matoszko


1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny.


Przedmiotem wyceny jest udział 1/1 części w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10 składającego się z: pięciu pokoi, kuchni, łazienki, wc. i przedpokoju (plus balkon) o łącznej powierzchni użytkowej 88,40 m2, znajdujący się na IV kondygnacji w budynku, położonym    w Szczecinie przy ul. Fioletowej 53. Wejście do lokalu z klatki schodowej.


2. Stan techniczno – użytkowy budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Fioletowej 53.


Jest to budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt lokali mieszkalnych, położony w Szczecinie przy ul. Fioletowej. Budynek został wybudowany w latach 90 XX wieku – brak możliwości ustalenia dokładnej daty budowy. 
Stan budynku:
- fundamenty wykonane jako betonowe w stanie dobrym,
- ściany i ścianki działowe częściowo z płyty częściowo murowane w stanie technicznym dobrym,
- ścianki działowe wykonane częściowo z płyty częściowo jako murowane w stanie technicznym dobrym,
- stropy prefabrykowane żelbetowe w stanie dobrym,
- konstrukcja dachu żelbetowa prefabrykowana z pokryciem papą – ogólny stan dachu oceniam jako dosyć dobry,
- stolarka okienna częściowo pcv częściowo drewniana, stolarka drzwiowa pcv; ogólny stan dostateczny,
- schody konstrukcji betonowej w stanie dobrym,
- elewacja w stanie dobrym z wykonanym ociepleniem i fakturą tynku mineralnego.


3. Stan techniczno – użytkowy lokalu mieszkalnego nr 10 – jako ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.


Lokal mieszkalny będący przedmiotem wyceny jest w średnim stanie techniczno 
- użytkowym, standard lokalu średni – zdefiniowane jak dla tego rodzaju zabudowy. Stan lokalu:
- stolarka okienna znajdująca się w pcv biała typowa w stanie dobrym,
- stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa w laminacie w stanie średnim częściowo przeszklona,
- stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi stalowe z wypełnieniem dla wyjścia na klatkę ogólny stan średni,
- w pokojach na posadzce położone zostały panele w stanie średnim, ściany tynk cementowo - wapienny z gładzią pomalowane farbą emulsyjną ogólny stan średnim, częściowo na ścianach tapeta i kamień piaskowce stan średni, sufity tynk nakrapiany,
- w przedpokoju na posadzce położona została terakota stan średni  ściany tynk cementowo - wapienny z gładzią pomalowane farbą emulsyjną ogólny stan średnim, sufity tynk nakrapiany,
- w kuchni na posadzce położona została terakota stan średni, na dwóch ścianach na wysokości od 0,70 m do 1,80 nad meblami położono glazurę w stanie średnim, 
- w łazience i wc.  na podłodze terkota starego typu stan średni, ściany glazura starego typu w stanie średnim,
- balkon metalowa balustrada, posadzka terakota ogólny stan średni.


 Lokal jest wyposażony w instalację:
 - c.o. i ciepła woda użytkowa – zbiorcze dostarczane przez spółdzielnię, instalacja stalowa, grzejniki żeliwne ogólny stan średni, 
- energię elektryczną z sieci zewnętrznej,
- wodno - kanalizacyjną z sieci zewnętrznej,
- gazową,
- domofonową - jest,
- telefon - brak - możliwość podłączenia,
- telewizja kablowa - brak - możliwość podłączenia,
- internet - brak - możliwość podłączenia.


4.  Stan zagospodarowania i otoczenia przedmiotu wyceny.


Przedmiot wyceny położony jest na obrzeżach miasta w dużej zabudowie mieszkaniowej, składającej się generalnie z dużych budynków wybudowanych w latach 70 i 80 XX wieku – dojazd do nieruchomości z ulicy Fioletowej - lokalizacja zadawalająca. Budynek uzbrojony jest w media obejmujące: energię elektryczną, wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie dostarczane z sieci z zewnątrz, które są doprowadzone do budynku i do poszczególnych lokali. Natężenie hałasu umiarkowane, nasłonecznie korzystne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze dużych budynków mieszkalnych, typowa zabudowa z lat 80. Dalsze otoczenie przedmiotu wyceny to również tereny zurbanizowane. Nie stwierdzono wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych, które utrudniał by bądź też miały zasadniczy wpływ na użytkowanie przedmiotu wyceny zgodne z przeznaczeniem. 


Kategoriamieszkania

Powrót