Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Bojeczko

Kancelaria Komornicza, ul. Świętopełka 2, Gdańsk, 80-361 Gdańsk

tel. 58 3223144 / fax. 58 3223144

Sygnatura: Km 379/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Tomasz Jakubowski , położonego przy ul. Wilków Morskich 7, 80-541 Gdańsk , dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00066465/0.
Opis nieruchomości:
______ Lokal użytkowy na parterze budynku w Gdańsku przy ul. Wilków Morskich 7, o pow. uż. 28m2, składający się z jednego pomieszczenia - sali sprzedaży, dla którego S.R. Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o nr NKW GD1G/00066465/0 wraz z udziałem 7/100 części w nieruchomości objętej KW 66464 i we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania, stanowiących własność dłużnika Tomasza Jakubowskiego. ______ Suma oszacowania wynosi 108.600,00zł, zaś cena wywołania 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81.450,00zł. ______ Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu 24.02.2021r., obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10.860,00zł na konto komornika: Bank PeKaO SA O. Gdańsk 09 12405400 1111 0000 4916 4028 lub w gotówce, w kasie kancelarii komornika. ______ Nie będą akceptowane przelewy rękojmi, których wpływu na rachunek komornik nie zarejestruje do dnia 24.02.2021r., jak i wpłaty gotówkowe rękojmi dokonane po tym dniu. ______ Pełnomocnik zastępujący licytanta winien być zaopatrzony w stosowne pełnomocnictwo do zastępowania licytanta w konkretnym przetargu tj. do wzięcia udziału w określonej licytacji, skonkretyzowanej nieruchomości. Pełnomocnicy nie posiadający stosownego pełnomocnictwa lub posiadający pełnomocnictwo ogólne do nabywania nieruchomości (bez wyszczególnienia konkretnego przetargu), nie będą dopuszczani do udziału w licytacji. ______ UWAGA!!! Z uwagi na przyjęte w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie pandemii, do budynku Sądu, oraz na Salę w której odbędzie się licytacja nieruchomości, wpuszczone zostaną wyłącznie osoby wpisane na listę którą Komornik przekaże do Sądu z samego rana w dniu licytacji. ______ Sporządzona przez Komornika lista ta może obejmować wyłącznie uczestników toczącego się postępowania oraz licytantów którzy dokonali co najmniej dzień wcześniej wpłaty rękojmi lub pełnomocników tych licytantów. W przypadku zastępowania licytanta przez pełnomocnika, należy prócz wpłaty rękojmi, dzień przed licytacją, doręczyć lub przesłać Komornikowi również oryginał pełnomocnictwa lub tymczasowo jego skan, aby Komornik mógł wpisać pełnomocnika na listę. Spóźnienie z wpłatą rękojmi lub z dostarczeniem pełnomocnictwa może uniemożliwić wpisanie licytanta lub jego pełnomocnika na listę, co z kolei wiązać się będzie z niewpuszczeniem licytanta lub jego pełnomocnika do budynku Sądu, a tym samym brakiem możliwości uczestniczenia w licytacji. ________ Osoby towarzyszące, lub inne, nie będące uczestnikami postępowania, licytantami lub ich pełnomocnikami, nie zostaną wpuszczone na teren Sądu. ________ W zależności od frekwencji, może zaistnieć konieczność przeniesienia licytacji z sali nr A68 do sali nr C106 mieszczącej się w budynku obok (Prokuratury). O ew. konieczności przemieszczenia się do ww. lub innej sali uczestnicy licytacji poinformowani zostaną przez Komornika na miejscu. ________ Należy bezwzględnie zastosować się do zasad przyjęć interesantów (m.in. posiadać maseczki, podać powód wizyty, itp, itd.) pod rygorem uniemożliwienia wejścia do budynku Sądu - treść tych zasad dostępna jest na stronie Sądu https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl. _______ W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 12.02., 16.02., 18.02. i 24.02.2021r., w godz. 15.00 - 15.30, oraz w tym samym okresie czasu, w CZYTELNI AKT Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w dniach i godzinach jej urzędowania, na zasadach i po wcześniejszej rezerwacji terminu, które opisane zostały na stronie Sądu https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego. _______ Kopie protokołu oszacowania nieruchomości i operatu szacunkowego biegłego sądowego można będzie również przeglądać w ww. okresie czasu w kancelarii komornika Mariusza Bojeczko, w dniach i godzinach urzędowania kancelarii.

Suma oszacowania wynosi 108 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao SA O/GDAŃSK 09 1240 5400 1111 0000 4916 4028.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
12.02.2021 15:00 - 15:30
16.02.2021 15:00 - 15:30
18.02.2021 15:00 - 15:30
24.02.2021 15:00 - 15:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariusz Bojeczko


Kategorialokale użytkowe

Powrót