Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Joanna Berdyn

Kancelaria Komornicza nr I z/s Rynek 13/1,  55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 071 333 36 36 / fax. 071 333 36 36

Nr konta: 04 1090 2398 0000 0001 2776 8589

Sygnatura: KM 448/16,GKM 410/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


19-03-2021 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, pokój 103,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O. S.K.A., położonej przy ,PRĘŻYCE I LENARTOWICE, 55-330 Miękinia, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00019697/5, WR1S/00019698/2.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 60/4, 60/6 z obrębu geodezyjnego Lenartowice, powiat średzki, województwo dolnośląskie objęte księgą wieczystą nr WR1S/00019698/2 oraz działki o numerach ewidencyjnych: 172 i 177/4 z obrębu geodezyjnego Prężyce, powiat średzki, województwo dolnośląskie objęte księgą wieczystą nr WR1S/00019697/5. Powyższe działki stanowią jeden zwarty kompleks górniczy, przeznaczony pod eksploatację złoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry). Szacowane udokumentowane zasoby złoża wynoszą 13,68983mln ton, zaś punkt piaskowy wynosi średnio 77,80%. W ujęciu wieczystoksięgowym działki z obrębu Lenartowice i z obrębu Prężyce stanowią odrębne nieruchomości, gdyż są dla nich prowadzone dwie odrębne księgi wieczyste. Niemniej jednak, z uwagi na położenie obu działek w kompleksie górniczym, należącym do tego samego właściciela i tworzącym zorganizowaną funkcjonalnie całość nieruchomości te zostały wystawione na licytację łącznie. W skład licytowanej nieruchomości wchodzą działki nr: 172, obręb Prężyce o powierzchni 0,6060 ha; 177/4, obręb Prężyce o powierzchni 28,1376 ha; dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00019697/5 60/4, obręb Lenartowice o powierzchni 3,9491 ha; 60/6, obręb Lenartowice o powierzchni 48,5912 ha; dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00019698/2. Przy czym licytacji nie podlegają: działka nr 171 z księgi wieczystej nr KW WR1S/00019697/5 oraz działka nr 89 z księgi wieczystej Nr KW WR1S/00019698/2 z uwagi na to, iż egzekucja w stosunku do tych działek została zawieszona na mocy postanowienia komornika z dnia 05-01-2021 r. wydanego na podstawie art. 946 § 2 kpc. Z opinii sporządzonej przez biegłego sądowego wynika, iż działki, w stosunku do których egzekucja została zawieszona, jako że stanowią cieki wodne, nie mają większego wypływu na sposób korzystania z kompleksu górniczego i w żaden sposób nie ograniczają możliwości eksploatacji kruszywa z innych części nieruchomości. W świetle opinii biegłego zachowanie charakteru górniczego nieruchomości będzie dalej możliwe także po wyłączeniu ze sprzedaży działek o numerach 171 i 89. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto, zaś sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23 %. Dłużnikami w sprawie są: WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O. S.K.A. - Km 448/16 oraz MAJDA TOMASZ (Gkm 420/20).


Suma oszacowania wynosi 7 076 519,34 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 307 389,51 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 707 651,93 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 04109023980000000127768589. 

W przypadku przelewu na konto za termin złożeni rękojmi uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej mieszczącym się pod adresem: Św. Andrzeja 3, Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Joanna Berdyn


Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]0
Typ działkipod inwestycję
Powierzchnia [ha]81,28000

Powrót