Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Jolanta Cybułka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście

tel. 91 3212124 w godz. 10-13 / fax. 91 3212124

Sygnatura: Km 383/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Jusiński Robert, położonego przy Hołdu Pruskiego 11, 72-600 Świnoujście, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1W/00043750/0.
Opis nieruchomości:
Prawo własności do lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni 73,54 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Hołdu Pruskiego nr 11, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie oraz lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni 72,73 m2 znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Hołdu Pruskiego nr 11, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Z nieruchomościami lokalowymi związany jest udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości do 15250/118190 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00010381/2. Dla nieruchomości lokalowych niemieszkalnych (użytkowych) jest prowadzona Księga Wieczysta SZ1W/00043750/0 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dojazd - droga utwardzona, dobra dostępność komunikacyjna. Sąsiedztwo - zabudowa wielorodzinna - technologia tradycyjna. Uzbrojenie - sieć: wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, TV, co. Drogi osiedlowe i chodniki utwardzone. Dobre oświetlenie miejsc publicznych i terenów wspólnych. W pobliżu znajdują się ogólnodostępne tereny zielone. Ograniczona ilość miejsc parkingowych. Jest to budynek jedno - klatkowy, II - piętrowy + użytkowe poddasze, wielorodzinny. Budynek wybudowany w okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dach spadowy pokryty dachówką, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Elewacja po odnowieniu. Lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 73,54 m2 znajduje się na poziomie wysokiej piwnicy i składa się z dwóch sal konsumpcyjnych, zmywalni, WC dla personelu, pomieszczenia socjalnego, komunikacji, WC dla klientów. Posadzki pokryte terakotą, ściany pomalowane lub pokryte glazurą. Stolarka okienna wysokiej jakości, stolarka drzwiowa zewnętrzna wysokiej jakości. Ślady korozji biologicznej. Standard wykończenia dobry. Lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 72,73 m2 znajduje się na poziomie wysokiej piwnicy i składa się z dwóch sal sprzedaży, zaplecza, WC. Posadzki pokryte terakotą, ściany pomalowane lub pokryte glazurą. Stolarka okienna wysokiej jakości, stolarka drzwiowa zewnętrzna wysokiej jakości. Standard wykończenia dobry. Kamienica przy ulicy Hołdu Pruskiego 11 w Świnoujściu wpisana jest do rejestru zabytków decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr DZ-4200/31/0/99/2001 z dnia 26 lipca 2001r. nr rejestru A76. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 807.849,00 zł w tym: * lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni 73,54 m2 wynosi: 406.161,00 zł * lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni 72,73 m2 wynosi: 401.688,00 zł I cena wywołania wynosi: 605.886,75 zł UWAGA!!! Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Suma oszacowania wynosi 807 849,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 605 886,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 784,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O Szczecin 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jolanta Cybułka


Kategorialokale użytkowe

Powrót