Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Lewandowski

Kancelaria Komornicza, Bielska 1, Płock, 09-400 Płock

tel. 24 364-31-00 / fax.

Sygnatura: GKm 33/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2021 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Politechnik Sp. z o.o. , położonej przy Kobiałka 17, 09-400 Płock , dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00105862/1.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Działka gruntu nr ewidencyjny 88/10 o powierzchni 1,0727ha położona na terenie Płockiego Parku Technologicznego. Zabudowa: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem administracyjno-socjalnym. Instalacje: elektryczna, wodociągowa (z.w. zasilana z sieci miejskiej, podgrzewaczy), kanalizacyjna sanitarna i deszczowa (z odprowadzeniem do sieci miejskiej), centralnego ogrzewania (zasilana z sieci, węzeł cieplny FORTUM, w hali nagrzewnice, zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie oględzin instalacja przygotowania do zasilania pompą ciepła – wykonano sześć odwiertów o głębokości ok 100m), odgromowa, sprężonego powietrza. W hali magazynowo-produkcyjnej zamontowana jest suwnica pomostowa, natorowa, jednodźwigarowa, hakowa z wyciągnikiem linowym o udźwigu 5 ton, rozpiętość ok.15,5m, wysokość podnoszenia około 5,5m.

Suma oszacowania wynosi 6 548 170,68 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 911 128,01 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 654 817,07 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S A 98 1600 1462 1823 9753 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
29.03.2021 - 12.04.2021 14:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Lewandowski


Kategoriamagazyny i hale

Powrót