Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 2335/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: STUDRÓB SP. Z O.O. w Likwidacji , położonego przy ,Studzieniec, 67-120 Kożuchów , dla którego SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00021201/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zlokalizowana w Studzieńcu. Jest to wieś typowo rolnicza, położona ubocznie w stosunku do głównych ciągów komunikacyjnych, pomiędzy ośrodkiem gminnym Kożuchowem (odległym o około 10 km) i ośrodkiem powiatowym Nową Solą (odległą o około 12 km). Działka nr 74/1 o powierzchni 1,23 ha posiada kształt regularny – prostokątny. Dłuższą z granic przylega do drogi gruntowej, granicą przeciwległą do gruntów rolnych. Jedną z krótszych granic przylega do działki 74/2, wraz z którą współtworzy szacowaną nieruchomość, drugą do gruntów rolnych niezabudowanych. Ta działka nie jest ogrodzona. Zabudowana jest budynkiem mieszalni pasz o powierzchni użytkowej 422,50 m2 oraz basenem przeciwpożarowym. Działka nr 74/2 o powierzchni 0,86 ha posiada kształt regularny – prostokątny. Dłuższą z granic przylega do drogi gruntowej, granicą przeciwległą do gruntów rolnych. Jedną z krótszych granic przylega do działki zagrodowej, drugą do działki nr 74/1 wraz z którą współtworzy szacowaną nieruchomość. Ta działka jest ogrodzona. Zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 108,21 m2, ubojnią drobiu o powierzchni użytkowej 764,60 m2, oczyszczalnią ścieków, wagą towarową, stacją transformatorową. Teren obu ww. działek uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną i telekomunikacyjną. Kanalizacja lokalna. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Równolegle do drogi, w granicach nieruchomości przebiega linia energetyczna napowietrzna. Nieruchomość wraz z zabudowaniami była wykorzystywana jako ubojnia drobiu. Obecnie nieruchomość stoi pusta, nie jest w żaden sposób wykorzystywana. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 2 grudnia 2019 roku). Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 514 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342 666,66 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Daniel Chłopek


Kategorialokale użytkowe

Powrót