Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Adriana Rodakiewicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Śląskich 134, Wrocław, 53-315 Wrocław

tel. 71 790 30 10 / fax. 71 790 30 10

Sygnatura: KM 259/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adriana Rodakiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 137, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Kożuszek Agnieszka , położonej przy Opalowa 6, 52-214 Wrocław , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00298511/0.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E II Co 378/20 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu Adriana Rodakiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że 21 kwietnia 2021r. o godz. 09.30 w sali nr 137 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział 847/10000 (połowa miejsca parkingowego-boks) w części samodzielnego lokalu niemieszkalnego garażu wielostanowiskowego o pow. 104,34m2 położony przy ul. Opalowa 6 we Wrocławiu (numer udziału w prawie wpisany w KW – 2) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 284/10000 KW nr WR1K/00298511/0 stanowiącej własność dłużnika: Kożuszek Agnieszka. Rękojmie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii w terminie do 20-04-2021r. do godz. 16.00 lub na konto komornika: PKO BP S.A. I/O Wrocław nr 36 1020 5226 0000 6702 0413 4003 do 20-04-2021r. do godz. 24.00 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek komornika. W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt KM 259/20 oraz dane pozwalające na identyfikację wpłacającego. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu: 07 kwietnia 2021r., godz. 10.30-11.00 Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne KM 259/20 można przeglądać od dnia 14-04-2021 rok w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71-790-30-10

Suma oszacowania wynosi 15 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 36 1020 5226 0000 6702 0413 4003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
07.04.2021 10:30 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adriana Rodakiewicz


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału847/10000
Powierzchnia [m^2]0
Rok budowy [rok]0

Powrót