Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza, Południowa 25B, Szczecin, 71-001 Szczecin

tel. 914877192 / fax. 914873983

Sygnatura: Km 1562/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Janusz Ciaputa, położonego przy Zdrojowa 2B, 71-481 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00070029/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, działka numer 217, obręb ewidencyjny nr 33, położona w Szczecinie na adresie ul. Zdrojowa 2B, stanowiącej własność dłużnika Janusza Ciaputy, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00070029/2. Na działce posadowiony jest budynek oznaczony w ewidencji gruntów jako mieszkalny, użytkowany jako usługowy (biurowiec), w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjny (ostatnia kondygnacja w poddaszu), całkowicie podpiwniczony o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 395,27 m2 (w tym powierzchnia piwnicy 80,73 m2 i powierzchnia strychu 17,32 m2). Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Szczecinie, przy ul. Zdrojowej 2b, w odległości ok. 260 m od ulicy Arkońskiej i ok. 860 m od ulicy Chopina, na obszarze osiedla z przeważającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania mieszkalne jednorodzinne. W dalszej odległości zlokalizowane są zabudowania mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, szpital, park im. F. Chopina, Las Arkoński, obiekty handlowe i usługowe towarzyszące zabudowie miejskiej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni brukowej. Działka nr 217 z obrębu 2033, Pogodno 33 o powierzchni 325 m2posiada kształt nieregularnego wieloboku, teren działki o zmiennej konfiguracji, ukształtowany wtórnie. W części północnej i północno-wschodniej wyniesiony, w części bezpośrednio przylegającej do ulicy Zdrojowej obniżony, z urządzonym wjazdem do garażu, znajdującego się w poziomie piwnicy. W tylnej części budynku wykonano również obniżenie, celem zapewnienia dostępu do pomieszczeń piwnicznych od strony ogrodu. Na działce, w centralnej części posadowiony jest budynek w zabudowie bliźniaczej. Teren wokół budynku zagospodarowany – dojścia do budynku, wjazd do garażu, miejsce składowania odpadów oraz w dużej części teren za budynkiem utwardzono ceramiczną kostką brukową. Pozostały teren zagospodarowano jako zieleń z nasadzeniami drzew, krzewów ozdobnych oraz niewielkim oczkiem wodnym. Ogrodzenie od frontu murowane, brama stalowa dwuskrzydłowa oraz furta stalowa, sterowane elektronicznie. Nieruchomość uzbrojona w następujące media infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 961 840,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) - w kwocie oszacowania nieruchomości zawarty jest podatek 23% VAT, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 221 380,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) - cena wywołania zawiera podatek 23% VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 296 184,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Suma oszacowania wynosi 2 961 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 221 380,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 296 184,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska


Kategoriadomy
Rodzaj domubliźniak
Pomieszczeniakuchnia, aneks kuchenny, balkon, WC, pomieszczenie gospodarcze, piwnica
Dodatkowerecepcja, teren ogrodzony, monitoring
Mediakanalizacja, woda, gaz, internet, siła
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]395
Rok budowy [rok]1990
Liczba pięter w budynku2
Liczba pokoi7

Powrót