Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Joanna Berdyn

Kancelaria Komornicza, Rynek 13/1, Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 071 333 36 36 / fax. 071 333 36 36

Sygnatura: Km 569/18 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2021 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: PROBALA ZBIGNIEW, położonego przy BIAŁOSKÓRNICZA ,ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300 Środa Śląska, dla którego SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA iV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00016918/0.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA - DZIAŁKA NR 51/2 I 52/11 (GARAŻ) - UDZIAŁ 1/2 - Powyższa nieruchomość jest to nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0019 ha (tj. 19 m²), zabudowana budynkiem transportu i łączności, stanowiącym jednostanowiskowy garaż, jako skrajny segment w zespole garażowym, położony przy ulicy Białoskórniczej w Środzie Śląskiej (55-300) [w księdze wieczystej wpisana jest także ulica Świdnicka-Matuszewskiego]. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr WR1S00016918/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej. Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, potwierdzonymi danymi z katastru nieruchomości, nieruchomość składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą zabudowanych działek ewidencyjnych: 51/2 o powierzchni 9 m² i 52/11 o powierzchni 10 m², AM-23, obręb 7, jednostka ewidencyjna Środa Śląska – miasto, powiat średzki, województwo dolnośląskie. Każda z działek ma kształt trójkątny, przylegają do siebie swoimi najdłuższymi bokami, obie są zabudowane w całości (tzw. „grunt po obrysie budynku”). Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej (symbol MWU-C), w ramach której przewiduje się, w ramach przeznaczenia podstawowego, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zamieszkania zbiorowego i zabudowę usługową, a także, w ramach szczegółowego zagospodarowania – budowę pojedynczych garaży na wydzielonych działkach, gdzie powierzchnia zabudowy może wynosić 100%. Teren nieruchomości, z uwagi na położenie w centrum miasta, jako ośrodek historyczny miasta, objęty jest ochroną konserwatorską, stanowiący obszar wpisany do rejestru zabytków, pod numerem A/3787/501 z dnia 24-08-1959 r.

Suma oszacowania wynosi 7 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 737,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 765,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 04109023980000000127768589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nr rachunku do wpłaty rękojmi: 04 1090 2398 0000 0001 2776 8589.

Komornik Sądowy

Joanna Berdyn


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót