Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-05-2021r. o godz. 10:00  w lokalu: 16-060 Zabłudów, Łubniki 64 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


Lp.            Nazwa ruchomości                                      Ilość                         Wartość szacunkowa                           Cena wywołania

1 Piła tarczowa formatowa ROBLAND NV-Belgia        1 [szt.]                    6 660,00 zł                              4 995,00 zł

typ E45, rok prod.2015nr fabryczny 15101506 6790,

średnica tarczy 450x4300x55 mm, moc/obroty 5,5 kW/3.000 obr./min,

masa własna 640 kg

                                                

Piła panelowa HARWI Holland BV  typ/model ORCA                                  1 [szt.]                 19 500,00  zł                                         14 625,00 zł

2150, rok prod. 2015  nr fabryczny  5920BE, długość/wys.cięc

2150x4300x55 mm, moc/obroty 4,0 kW/5.000 obr/min,

masa własna 640kg

Wanna do impregnacji zanurzeniowej z zanurzaczem                               1 [szt.]                              15 180,00  zł                                                             11 385,00 zł

hydraulicznym, rok prod. 2015 

napęd  hydrauliczny , konstrukcja  spawana


4 Linia prefabrykacji szkieletów ścian  budynków                                   1 [szt.]                            862 040,00 zł                                                                 646 530,00 zł

drewnianych WEINMANN ; w skład linii wchodzi: 
Most wielofunkcyjny Optimat WMS 100,  Stół

ciesielski Optimat WTZ 120,  Stół odbiorczy

Optimat WTZ 100,  Odciąg wiórów  ESTA 13000645,

zszywacz modułowy BeA Autotech 27.264.1510.0

zamontowany na moście WMSRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA  Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub  uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia , przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w godzinach urzędowania kancelarii komornika  lub  na  rachunek bankowy komornika wskazany powyżej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


           Komornik Sądowy
           Ewa Dubaniewicz

Kategoriamaszyny przemysłowe
Kategoriamaszyny przemysłowe
Kategoriamateriały przemysłowe
Kategoriamaszyny przemysłowe

Powrót