Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

Agnieszka Latawiec

Kancelaria Komornicza, Lubelska 1, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski

tel. 158723660 / fax. 158723660

Sygnatura: GKm 71/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim z siedzibą przy Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy Godziszów Pierwszy , 23-302 Godziszów , dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1J/00067652/5.
Opis nieruchomości:
licytacja dotyczy połączonych w jedno postępowanie egzekucyjne: prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Godziszów Pierwszy, w gminie Godziszów, o powierzchni łącznej 0,4825 ha, stanowiącej działki o numerach ewid.: 3898, 1442, 1441, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00067652/5 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 1443, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00067185/0, zabudowanej budynkiem przemysłowo-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym. Podana poniżej suma oszacowania, cena wywołania i kwota rękojmi dotyczy licytacji łącznie nieruchomości ujętych w księgach wieczystych nr: ZA1J/00067652/5 i ZA1J/00067185/0. Sprzedaż tych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Suma oszacowania wynosi 5 344 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 008 262,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 534 435,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim mieszczącym się pod adresem: Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski.


- nieruchomości położonej przy Godziszów Pierwszy , 23-302 Godziszów , dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1J/00067185/0.
Opis nieruchomości:
licytacja dotyczy połączonych w jedno postępowanie egzekucyjne: prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Godziszów Pierwszy, w gminie Godziszów, o powierzchni łącznej 0,4825 ha, stanowiącej działki o numerach ewid.: 3898, 1442, 1441, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00067652/5 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 1443, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00067185/0, zabudowanej budynkiem przemysłowo-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym. Podana poniżej suma oszacowania, cena wywołania i kwota rękojmi dotyczy licytacji łącznie nieruchomości ujętych w księgach wieczystych nr: ZA1J/00067652/5 i ZA1J/00067185/0. Sprzedaż tych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Suma oszacowania wynosi 5 344 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 008 262,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 534 435,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim mieszczącym się pod adresem: Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 19 1240 2757 1111 0000 4006 6251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Agnieszka Latawiec


Kategoriamagazyny i hale
Kategoriamagazyny i hale

Powrót