Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 503/19i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Lewandowski Tomasz, położonego przy Młynarska 6, 56-400 Oleśnica, dla którego SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00035253/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste - działka 103/4 o pow.0,0833 HA, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość, położona przy ulicy Młynarskiej 6 w Oleśnicy, powiat Oleśnica, województwo dolnośląskie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą WR1E/00035253/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. W budynku znajdował się młyn. Budynek wybudowany na planie prostokąta z dobudowaną kotłownią znajdującą się za budynkiem. Łączna powierzchnia budynku – 1561,93m². Wejście do budynku poprzez drzwi główne z podjazdem (rampą) od strony południowej oraz od strony zachodniej budynku. Posiada 1 kondygnację podziemną, 3 nadziemne. Dach płaski kryty papą. Ogrzewanie piecem na paliwo stałe, kaloryfery płytowe niejednolite. Posiada przyłącze do instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, domofonowej. Budynek zaopatrzony windę i klimatyzację. Klatka schodowa: schody betonowe – stan dobry. Sufity o konstrukcji drewnianej podparte filarami bądź słupami drewnianymi. Każda kondygnacja budynku posiada część biurową, socjalną, komunikację oraz pomieszczenia przeznaczone do potencjalnego najmu. Część pomieszczeń ostatniego piętra jest niewykończonych.Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnica obrębu Oleśnica -nieruchomość objęta jest jednostką strukturalną UC- Tereny aktywności gospodarczej oznaczone. Nieruchomość wpisana jest do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Właściciel gruntu: Gmina Miejska Oleśnica. Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku i urządzeń odrębnych: Lewandowski Tomasz.

Suma oszacowania wynosi 4 590 772,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 060 514,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 459 077,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
23.06.2021 14:00 - 14:20
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud


Kategorialokale użytkowe

Powrót