Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Tomasz Klucznik

Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16, Lesko, 38-600 Lesko

tel. 13 469 60 94 / fax. 13 469 60 94

Sygnatura: KM 35/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 113, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: TS , położonej przy Kolejowa 3, 38-700 Ustrzyki Dolne , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydz. Zam. Ustrzyki Dln. prowadzi księgę wieczystą o numerze KS2E/00023174/1.
Opis nieruchomości:
użytkowanie wieczyste działek gruntowych o nr-ach ewidencyjnych 1879 oraz 1880/4 o łącznej powierzchni 0,7188 ha położonych w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej obręb nr 0001, zabudowanych budynkami, budowlami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość: - budynkiem usługowo - magazynowym o konstrukcji stalowej na fundamentach betonowych, częściowo parterowym, częściowo piętrowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.726,27 m.kw. - budynkiem usługowo - magazynowym, murowanym na fundamentach betonowych, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 150,83 m.kw. - budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 21,60 m.kw. w użytkowaniu wieczystym dłużnika, będącego jednocześnie właścicielem budynków, budowli i urządzeń, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KW KS2E/00023174/1 wraz z udziałem 7188/12001 części użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 1880/5 niezabudowanej, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej obręb nr 0001, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KW KS2E/00036355/8.

Suma oszacowania wynosi 2 462 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 641 973,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 246 296,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Klucznik


Kategoriamagazyny i hale

Powrót