Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E

o pierwszejlicytacji prawa majątkowego -

½ udziału ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokaluKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Michał Leszczyński, Kancelaria Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 48 lok. 93 (telefon: 22 253-34-30), podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2września 2021r., o godz. 12:30, w kancelarii komornika, w sprawach Km 655/18 i inne, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 911(7) kpc w zw. art.867 kpc, pierwsza licytacja prawa majątkowego - 1/2 udziału ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 167 położonego w budynku numer 40 przy ulicy Ząbkowskiej w Warszawie, będącego w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11. Przedmiotowe prawo obejmuje lokal o powierzchni użytkowej 54,00m2 znajdujący się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, V kondygnacyjnego, składający się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC. oraz loggi.


Prawo majątkowe - 1/2 udziału ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zostało oszacowane na kwotę 161 850,00 zł.

Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 121 387,50. Jest to najniższa cena, za którą można nabyć prawo.


Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 16 185,00 , którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (data uznania na rachunku) na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Michała Leszczyńskiego Santander Bank Polska S.A.87 1500 2080 1220 8001 2642 0000 lub w gotówce wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. (art. 8671k.p.c.)

Dokumenty dotyczące prawa majątkowego można oglądać na tydzień przed licytacją w godzinach urzędowania kancelarii komornika.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672k.p.c.).

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornikado godziny 18:00 dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albodniach wolnych od pracy.

Komornik zawiadamia jednocześnie, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Michał Leszczyński

Kategoriamieszkania

Powrót