Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1M/00511161/5
w celu zniesienia współwłasności


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1152, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21, położonego przy ul. Dantego 1B w Warszawie, dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1M/00511161/5 w celu zniesienia współwłasności.
Suma oszacowania wynosi 434 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    325 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię winien uiścić na konto  komornika: 
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26 12406074 1111 0010 4748 6189
Lokal mieszkalny nr 21 położony jest przy ul. Dantego, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o numerze porządkowym 1B. Lokal stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Dla przedmiotowego prawa została urządzona księga wieczysta WA1M/00511161/5. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,90 m2. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal posiada balkon. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia przynależnego o powierzchni 2,70 m2 w piwnicy budynku. Lokal znajduje się na VI kondygnacji (V piętrze). Ekspozycja lokalu dwustronna. Ze względu na brak możliwości wejścia do lokalu przez biegłego przyjęto, że stan techniczny i użytkowy lokalu jest średni - umożliwiający zamieszkanie. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w 1980 roku. Technologia budowy uprzemysłowiona z elementów prefabrykowanych (tzw. wielka płyta) system zamknięty typu "J" - Jelonki. Budynek został wybudowany z inicjatywy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i obecnie wchodzi w skład jej zasobów mieszkaniowych. Budynek Dantego 1B został posadowiony na części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidemcji gruntów jako dz. ew. nr 94/43 w obrębie: 7-08-03 o powierzchni 4213 m. kw. Dla nieruchomości gruntowej została założona księga wieczysta: WA1M/00532305/0.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej bezpośrednio przez tereny wewnątrzosiedlowe i ciągi pieszo - jezdne które stanowią drogi lokalne (wewnątrzosiedlowe), dla których urządzone zostały księgi wieczyste: WA1M/00482935/9 oraz WA1M/00482936/6. Budynek Dantego 1B posiada klatkę schodową z dźwigiem osobowo-towarowym. Budynek został wyposażony w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową oraz teletechniczną. Budynek jest dobrze utrzymany w zadowalającym stanie technicznym. Budynek posiada 14 kondygnacji, zlokalizowany jest na terenie osiedla Wawrzyszew. W okolicy zlokalizowane są liczne przystanki autobusowe i tramwajowe umożliwiające dojazd do ważniejszych punktów Stolicy. Rejon w którym znajduje się nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy obszar, w którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem M1.30 - tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wyceniana nieruchomość znajduje się w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Tereny wewnątrzosiedlowe porośnięte drzewami i krzewami - zagospodarowane z urządzonymi  trawnikami, ciągami pieszo - jezdnymi, miejscami postojowymi dla mieszkańców osiedla oraz placami zabaw.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 akta postępowania egzekucyjnego, w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Marek Michalewicz
Komornik  Sądowy
przy SR dla Warszawy-ŻoliborzaKategoriamieszkania

Powrót