Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jakub Kraul

Kancelaria Komornicza, Pelplińska 18A, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 587750283 / fax. 587750283

Sygnatura: Km 1686/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Janusz Bigus, położonej przy Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00040993/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ulicy Traugutta Nr 56 w Starogardzie Gdańskim. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą: KW GD1A/00040993/6. Nieruchomość stanowi przedmiot własności Janusza Bigus. Przedmiotowa nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. Traugutta przez drogi wewnętrzne (dz. nr 50 i 1/35). Nieruchomość stanowi funkcjonalną całość zabudowaną budynkami użytkowymi. W skład nieruchomości zabudowanej wchodzą: *Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1/26, obręb ewidencyjny 12, miasto Starogard Gdański. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 1/26 o powierzchni 0,0343ha stanowi teren: - drogi oznaczony dr na powierzchni 0,0343ha, Działka nie jest zabudowana, w dniu oględzin stanowiła drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej z miejscami postojowymi. *Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1/29 obręb ewidencyjny 12, miasto Starogard Gdański. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 1/29 o powierzchni 0,2963ha stanowi teren: tereny przemysłowe oznaczone Ba na powierzchni 0,2963ha, Działka zabudowana *Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1/30 obręb ewidencyjny 12, miasto Starogard Gdański. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 1/30 o powierzchni 0,4360ha stanowi teren: -tereny przemysłowe oznaczone Ba na powierzchni 0,4360ha. Działka zabudowana. Na części gruntu znajduje się utwardzenie z płyty betonowych i trylinki. *Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1/32 obręb ewidencyjny 12, miasto Starogard Gdański. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 1/32 o powierzchni 0,0127ha stanowi teren: inne tereny zabudowane oznaczone Bi na powierzchni 0,0127ha. Działka zabudowana. *Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1/34 obręb ewidencyjny 12, miasto Starogard Gdański. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 1/34 o powierzchni 0,0114ha stanowi teren: drogi oznaczony dr na powierzchni 0,0114ha. Działka częściowo zabudowana. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej przyłącze kanalizacyjne, sieć energetyczna przyłącze energetyczne, sieć teleinformatyczną. Na działkach place utwardzone płytami jumbo i trylinką, oraz częściowe ogrodzenie. * Budynek administracyjny parterowy o powierzchni użytkowej 112,80m2 Poddasze nadbudowane nie zostało przyjęte do obliczeń. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim prowadzi postępowanie w sprawie samowolnej nadbudowy i rozbudowy budynku administracyjnego położonego na działce nr 1/29 w obrębie ewidencyjnym nr 12 przy ul. Traugutta w Starogardzie Gdańskim. W stosunku do rozbudowanych i nadbudowanych samowolnie części budynku został wydany nakaz ich rozbiórki. * Budynek warsztatowo magazynowy, parterowy, dwubryłowy o powierzchni użytkowej 140,64m2. * Budynek magazynowy, w zabudowie zblokowanej parterowy o powierzchni użytkowej 367,50m2.

Suma oszacowania wynosi 781 626,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 586 219,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 162,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gdańsku 92 1050 1764 1000 0023 4693 5030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jakub Kraul


Kategoriamagazyny i hale
Wielkość udziału1/1

Powrót