Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa 
Katarzyna Pożarowska-Kępa
Kancelaria Komornicza w Warszawie
02-577 Warszawa Al. Niepodległości 118A/3
tel. 22 4145114  e-mail: warszawa14@komornik.pl
XXIII Kmp 27/12
   


  


dot. Kmp 27/12, Kmp 28/12, Kms 70/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Pożarowska-Kępa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-06-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Płockiej 9/11B, sala 208, odbędzie się pierwsza licytacja   nieruchomości w udziałach 65/100 oraz 35/100 gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 101 o pow. 288m2 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym  o pow. zabudowy ok. 85m2, p.u. 182,10m2 należącej do dłużnika: Artura Jana Czuchaj, położonej: 02-993 Warszawa, ul.Syta 106C, dla której Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA2M/00308708/3. Udział wynoszący 65/100 części w prawie własności nieruchomości obciążony jest ustanowionym niedopłatnie i na czas nieokreślony prawem użytkowania. Nieruchomość oszacowana została na kwotę 1 516 740,00 zł bez uwzględnienia prawa użytkowania i na kwotę 1 030 795,00zł z uwzględnieniem prawa użytkowania.  Wartość prawa użytkowania 485 945,00 zł.
Suma oszacowania wynosi 1 516 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania 
i wynosi 1 137 555,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 151 674,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A.  66 10201026 0000 1102 0381 7517 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Komornik wobec braku ustawowego obowiązku nie przesyła na adres poczy elektornicznej operatu szacunkowego. Operat można uzyskać do wglądu w kancelarii komornika w dni przyjęć interesantów.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim kontakcie i ustaleniu z dłużnikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa przy ul. Ogrodowej 51a w sekretariacie I Wydziału Cywilnego pod sygn. akt I Co 4263/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.
 Komornik Sądowy
 Katarzyna Pożarowska-Kępa
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy Katarzyna Pożarowska-Kępa. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych kancelari - adres e-mail: iod.warszawa.066@komornik.pl.

Kategoriadomy

Powrót