Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD2I/00005398/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 867 kpc w zw.

z art. 1013(6)§1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu: 16-09-2021 r. o godz. 10:30

 w Kancelarii Komorniczej mieszczącej się: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 37, odbędzie się:

pierwsza licytacja należącej do dłużnika: Tadeusz Jaworski ułamkowej części nieruchomości (ułamek: 1/3) gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67/3 o powierzchni 0,0986  ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunt orny klasy IIIa i IIIb  położonej w: 82-410 Stary Targ, Łoza, dla której Sąd Rejonowy Kwidzyn Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę  wieczystą o numerze

KW GD2I/00005398/3

Licytacja odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

 6 300,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  4 725,00 zł.

- Stosownie do art. 867(1) kpc  (w zw. z art. 10136§1 kpc) przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 630,00 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Rękojmię uiścić można w kasie Kancelarii Komornika Sądowego Jerzego Bielińskiego mieszczącej się: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 37 lub  na konto komornika: PKO BP S.A. O/Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 871 kpc (w zw. z art. 1013(6)§1 kpc) nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się wpłaconą rękojmię uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Zgodnie z art. 871 kpc (w zw. z art. 1013(6)§1 kpc) jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego, Kancelaria Komornicza w Sztumie przy ul. Mickiewicza 37 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Zgodnie z informacją uzyskaną od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działka nr 67/3,  znajduje się w obszarze układu ruralistycznego wsi Łoza ujętego w Gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Kategoriainne

Powrót