Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

Sygnatura: Km 1458/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2021 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Okręgowy w Świdnicy, pl. Grunwaldzki 14, 58-100 ŚWIDNICA, pokój A-200, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Nefin Spółka z o.o., położonej przy ,TWORZYJANÓW, 58-123 Tworzyjanów, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00057946/3.
Opis nieruchomości:
działka nr 114 o pow. 3.0427 ha niezabudowana (RII - 0,5422ha, RIIIa - 1,5452ha, RIIIb - 0,9553ha) położona przy wyjeździe ze wsi Tworzyjanów w kierunku Wrocławia przy drodze krajowej nr 35, kształt zbliżony do regularnego, obszar działki płaski, równy, nieogrodzony, nieutwardzony, działka ma bezspośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej działkę ew. nr 413 - droga krajowa nr 35 oraz drogi gminnej stanowiącej działkę ew. nr 372. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczona (w mpzp) symbolem 5.P/U - tereny obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów. Nieruchomość należy do dłużnika: „NEFIN” Spółka z o.o. położona jest: 58-123 Tworzyjanów (w granicach dz.114), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00057946/3] Nieruchomość można oglądać w Tworzyjanowie do dnia licytacji (jest ogólnodostępna) a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów w kancelarii Komornika Sądowego Aleksandra Suszyckiego.

Suma oszacowania wynosi 831 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 623 610,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 148,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
25.08.2021 - 05.11.2021 00:01 - 23:59
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Aleksander Suszycki


Kategoriagrunty

Powrót