Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 2247/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ALEKSANDER POLAŃSKI , położonej przy ul. Dworcowa 7 , 67-106 Niedoradz , dla której SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00022004/3.
Opis nieruchomości:
Dojazd do nieruchomości zjazdem z głównej drogi biegnącej przez Niedoradz, przez tereny o funkcji mieszkaniowej i osadniczej. Nawierzchnia drogi w obrębie wsi z kostki granitowej, dojazd do nieruchomości droga betonową. Od strony południowo-zachodniej do nieruchomości przylega bocznica kolejowa przyległa do szlaku kolejowego – trakcji PKP. Według właściciela nieruchomości (Aleksandra Polańskiego) bocznica wykonana została na jego koszt ale znajduje się poza granicami nieruchomości będącej przedmiotem licytacji. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną (obecnie zasilanie nieczynne). Ujęcie wody własne. Zrzut ścieków do zbiorników bezodpływowych (2 zbiorniki na potrzeby produkcyjne, 1 zbiornik na potrzeby socjalno-bytowe). Działki nr 315/3, 348/2, 348/6, 348/9, 548/5, 1177, 1178 tworzą zwarty obszar o dość regularnym kształcie. Intensywność zabudowy bardzo duża. Zabudowę działki stanowią hale produkcyjno – magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym tworzące zwarty kompleks obiektów stanowiących jeden zakład. Są to obiekty o zróżnicowanej wysokości dobudowywane sukcesywnie wraz z rozwojem zakładu i potrzebami produkcyjnymi. Pierwsze obiekty powstały w 1991 roku, ostatnie w roku 1998. Teren nie ogrodzony. Wokół kompleksu zrealizowana została droga z nawierzchnią betonową umożliwiająca komunikację na potrzeby wyłącznie produkcyjne. Pomiędzy drogą a linią zabudowy obiektów znajdują się place parkingowe, manewrowe i podjazdy do obiektu oraz tereny urządzone w zieleni. Zieleń stanowią krzewy ozdobne przy wejściu do zaplecza socjalno-biurowego i trawnik przy części hal. Jako wyposażenie zakładu poza obrysem kompleksu hal i zaplecza znajdują się 2 stalowe naziemne zbiorniki przeciwpożarowe oraz filtry wody. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 27-03-2017 roku). Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 2 140 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 426 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 214 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Daniel Chłopek


Kategoriamagazyny i hale

Powrót