Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Adrian Golibroda

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 1/3, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 343689861 / fax. 343989863

Sygnatura: Km 1511/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2021 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy , 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Elżbieta Włodarczyk, Marek Włodarczyk, położonej przy ,Wąsosz Górny, 42-110 Popów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/00018971/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr 172/11 jest niezabudowana i zalesiona. Porośnięta jest roślinnością leśną wieloletnią w znacznej części drzewami liściastymi. Działka stanowi pozostałość po odkrywkowym wydobyciu kruszyw z bardzo dużym zagłębieniem i licznymi skarpami. Według Tekstu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popów wydobycie na dzień 31.12.1991 r. zostało zaniechane. Działka nr 172/11 o kształcie bardzo nieregularnym, ukształtowanie terenu bardzo zróżnicowane. Działka znajduje się na obszarze wyniosłości o niewielkiej wysokości względnej, która wyraźnie zarysowuje się w terenie. Głęboki na kilkanaście metrów, stromościenny wąwóz rozciąga się od środka działki w kierunku zachodnim, który po około 30 metrach zakręca w stronę północnowschodnią i obejmuje północny róg działki. Cały wąwóz obejmuje większość powierzchni działki. Wspomniany wąwóz powstał na skutek działalności gospodarczej polegającej na odkrywkowym wydobyciu kruszywa. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd realizowany jest poprzez ogólnodostępną działkę – drogę nieutwardzoną, która wchodzi w głąb przedmiotowej nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość umiejscowiona jest w obszarze niezabudowanym, za linią zabudowy mieszkaniowej, w otoczeniu terenów zalesionych, rolnych, nieużytków. Działka zlokalizowana jest około 100m od najbliższych zabudowań gospodarczych i ponad 200m od najbliższych zabudowań mieszkalnych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popów przedmiot wyceny znajduje się na terenie aktywności gospodarczej (PE) eksploatacji powierzchniowej, obszarze górniczym „Wąsosz” nr 5109. Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Suma oszacowania wynosi 19 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Oddział w Częstochowie 31 10501142 1000 0092 5209 7978 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[0=0]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mieszczącym się pod adresem: , Częstochowa, 42-200 Częstochowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adrian Golibroda


Kategoriagrunty

Powrót