Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Paweł Przygódzki
Kancelaria Komornicza, ul. Jagiellońska 75/75, 03-215 Warszawa
tel. 22 300 16 82 / fax. 22 295 13 59
Sygnatura: Km 750/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 205 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej (na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) własność dłużników Anna Maria Domosławska i Paweł Domosławski - lokal niemieszkalny (miejsce garażowe) nr 53, położony przy ul. Strumykowej 40 w Warszawie (03-138) - dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00444371/3.

Lokal niemieszkalny nr 53 (miejsce postojowe w hali garażowej nr 53) stanowiący odrębny przedmiot własności, położony w budynku przy ul. Strumykowej 40, obręb 4-01-14, na terenie dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawa, usytuowany jest na 1 kondygnacji podziemnej, stanowi miejsce garażowe prostopadłe do drogi dojazdowej. Powierzchnia lokalu niemieszkalnego wynosi 11,50 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 952/1000000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu na którym zlokalizowany jest budynek oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 250,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA XV O. w Warszawie 61 12402887 1111 0010 5173 4164
lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a w sekretariacie VII Wydziału Cywilnego (sygn. akt VII Co 1124/19) lub Kancelarii Komornika przy ul. Jagiellońskiej 75/75 w Warszawie kopię protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót