Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

Sygnatura: GKM 1/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI                          


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-10-2021r., o godz.13:50, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: JAKI Sp. z o.o., położonej: Jabłonowo 5C, gm. Dąbrówno, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której  Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1O/00012433/4  
-budynki ( administracyjno-biurowy, portierni, hydroforni, stacji transormatorowej, magazynowo-warsztatowy, wiaty, masarni, komora oczyszczania ścieków ) po byłym zakładzie masarskim, położone w Jabłonowie 5C, gm. Dąbrówno, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 542, posadowione na działkach nr:  
-3/42 o pow. 0,2400 ha  ( dostęp do drogi publicznej ),
-3/43 o pow. 1,75     ha  ( brak dostępu do drogi publicznej ).
Nieruchomość zagospodarowana i  częściowo ogrodzona wspólnie z dz. nr 5/10 oraz 5/9. Dz. nr 5/9 zabudowana częścią budynku masarni o pow. zabudowy ok. 115 m2 objętej wyceną ( bez prawa własności działki). Budynki  ( częściowo zdewastowane ) od. ok 10 lat niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
Suma oszacowania  KWEL1O/00012433/4  wynosi 2 016 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 512 150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 201 620,00zł. Rękojmia powinna być złożona do dnia 21 października 2021r. w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika do dnia 21 października 2021r.:
PKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.9 76 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Do kwoty wylicytowanej należy doliczyć podatek VAT 23%.
Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski


Kategoriamagazyny i hale

Powrót