Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew, 96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Km 274/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: TOP SIGN sp. z o.o. , położonej przy 19a,Chrzczany, 96-500 Sochaczew , dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00009862/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Chrzczany, przy drodze pub. asfalt. (krajowa - nr 92 - Warszawa – Sochaczew – Poznań) oraz drogi Szczytno-Skotniki. Do centrum Sochaczewa jest ok. 7 km. W najbl. sąsiedztw. znajduje się zabud. mieszk. siedliskowa, działki niezab. i tereny rolne. Obsługa komunikacyjna odbywa się od drogi Szczytno-Skotniki. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodę z sieci. Sprowadzenie ścieków lokalne. Działka o kształcie regularnym - prostokątnym, o pow. 1,5ha. Nieruchomość jest ogrodzona siatką z trzech stron z metalową bramą wjazdową i furtką o znacznym stopniu zużycia, miejscami zniszczoną. W narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa. W dalszej części przez działkę przebiega rów melioracyjny, który stanowi ograniczenia w zabudowie działki ( min 6 m od osi rowu melioracyjnego, inne ograniczenia w zabudowie: min 25 m od drogi krajowej przy zabudowie produkcyjnej, min. 80 m od drogi krajowej przy zabudowie mieszkaniowej). Zabudowana/zagospodarowana: 1. bud. murow. o funkcji biurowe, parterowym ze strychem, wolnostoj., nie podpiwnicz. o p.u. 67,93 m2. Program użytkowy budynku: Lp. budynek mieszkalny pu w m2 1 wiatrołap 3,75 2 korytarz 2,70 3 pokój biurowy 14,34 4 pokój biurowy 11,89 5 wc 4,20 6 pokój biurowy 21,84 7 zaplecze (pom. gospodarcze) 9,21   razem 67,93 Budynek zrealizowany w techn. murowanej tradycyjnej, kryty papą. Opis pomieszczeń i sposobu wyk. w operacie. Bud. z lat 70-tych XXw., remont ok. 2000r. Stan tech. średni, standard wyk. niski. Instalacje: energetyczna, wodno-kanalizacyjna (szambo lokalne), centralnego ogrzewania. Budynek pełni funkcję biura; 2. bud. o funkcji pozostałe (wg EGBiL), tj. magazynowo-produkcyjny. Murowany,, 1-kondyg. o p.zabud. 263 m2 i p.u. 234,45 m2. Budynek wykorzystywany jako produkcyjno-magazynowy. Plan. użytk.: lp. część murowana pu w m2 1 spawalnia 102,0 2 ślusarnia 102,0 3 korytarz z kotłownią 27,0 4 łazienka i wc 3,45   razem 234,45 Budynek w niskim stand. wyk.. Opis wejścia, pomieszceń i sposobu wyk. w operacie; 3. wiatami z blachy trapezowej o powierzchni użytkowej zestawionej w tabeli:   lp. wiaty pu w m2 1 wiata (na lewo od wej. głów. bud.) - gilotyna , walce - opis w operacie 120,0 2 wiata - magazyn (kontener) - niezwiązany trwale z gruntem - nie widnieje w EGBiL 27,46 3 garaż z blachy - - nie widnieje w EGBiL 30,40 4 wiata - magazyn (na prawo od wej. głów. bud.) - opis w operacie 170,28   5 wiata - magazyn - opis w operacie - nie widnieje w EGBiL 100,30 Ww. budynki i budowle wykorzystywane jako produkcyjno-magazynowe. Budynki wyposażone w instal.: energetyczną (z trójfazową), wodną z sieci gminnej, kanalizacyjną lokalną, c.o. z kotłem na paliwo stałe w hali murow., wentylacyjną, alarmową, telef.. Przeznaczenie działki nr 30 wg MPZP: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej i usługowej ( oznaczenie na planie 06.3.MNp). Odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi Warszawa – Poznań: -mieszkaniowej min 80 m, -produkcyjnej i usługowej min 25 m. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi Szczytno-Skotniki : -mieszkaniowej min 15 m, -produkcyjnej i usługowej min 10 m. Obsługa komunikacyjna przez drogę Szczytno-Skotniki. Wprowadza się zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 6 m od osi rowu melioracyjnego. Plan ustala następujące szczegółowe przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej i usługowej przeznacza się do utrzymania istniejącej i realizację projektowanej; -Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami; -Zabudowy usługowo - produkcyjnej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własności, realizowanej w formie budynków wolnostojących lub w ramach kubatury budynków mieszkalnych; -Zakazuje się realizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska przyrodniczego; -Usytuowanie, wielkość i architektura obiektów produkcyjnych i usługowych ni

Suma oszacowania wynosi 1 195 996,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 896 997,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 599,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP XVIII O/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:01 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie mieszczącym się pod adresem: 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Jachowicz


Kategoriamagazyny i hale

Powrót