Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


W sprawach egzekucyjnych Km 966/20 i Km 1011/19 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie Joanna Paluch podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021r. o godz. 10:00  pod adresem: 23-114 Jabłonna, Piotrków Pierwszy 28  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należącej do dłużnika Dariusz Kasperek w postaci:


- pojazdu Scania, model: 124/420 G 26.0t, rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym LUB 4769G, VIN XLEP6X20004414552


Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.


Suma oszacowania wynosi 47.600,00zł brutto (w tym podatek Vat - 8.900,81zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.700zł  brutto.Zgodnie z art. 8671 kpc licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 4.760,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 867(1) § 1 kpc.Rękojmię należy uiścić na konto  komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 46 20300045 1110 0000 0287 3290.

O skuteczności złożenia rękojmi na rachunek bankowy decyduje chwila wpływu środków na konto komornika. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg. W tytule przelewu proszę podać sygnaturę sprawy Km 966/20.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. 


Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:


Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Joanna Paluch


Kategoriasamochody ciężarowe

Powrót