Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie
Mateusz Dziędzioła
Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym
ul. J.M. Ossolińskiego 15, 56-120 Brzeg Dolny

telefon: 71 307 03 30
e-mail: kancelaria.dziedziola@komornik.pl
www.komornikwolow.pl

Km 1593/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16.11.2021r., o godzinie 10:00 w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym, to jest w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 29, w sali widowiskowo-kinowej, odbędzie się pierwsza licytacja przysługujących dłużnikowi Marianowi Drozdzie (Drozda):
1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu), dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00026634/2,
2/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu), dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00026614/6,
3/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00026635/9. Na nieruchomości posadowiony jest budynek stanowiący odrębną nieruchomość (garaż).

Licytacje zostaną wywołane kolejno po sobie i będą dotyczyć każdego z praw osobno.

Wszystkie nieruchomości gruntowe położone są w miejscowości Brzeg Dolny, przy ul. Zwycięstwa (AM-12, obręb ewidencyjny - Brzeg Dolny) a dostęp do nich odbywa się również z ulicy Zwycięstwa (drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej z jednym pasem ruchu w każdym kierunku). Graniczą z kolejnymi segmentami zabudowy o funkcji magazynowo-gospodarczej i garażowej oraz z gruntami niezabudowanymi. W granicach nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia terenu. Żaden z budynków posadowionych na nieruchomościach nie jest objęty wykazem zabytków.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1L/00026634/2 składa się z działki nr 57 o powierzchni 26 m2. Ma kształt prostokąta o wymiarach około 8,5 x 3,0 metry. Na działce posadowiony jest budynek o funkcji magazynowo-gospodarczej (garaż) - obiekt w zabudowie szeregowej, o jednej kondygnacji nadziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 26,0 m2 (na podstawie danych z ewidencji) a powierzchnia netto 22,8 m2 (na podstawie pomiarów powierzchni). Według oświadczenia dłużnika, garaż jest całkowicie podpiwniczony (wysokość poniżej terenu – około 1,5m). Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 11.01.2093r. Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wynosi 5.500,00zł.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1L/00026614/6 składa się z działki nr 37 o powierzchni 30 m2. Ma kształt prostokąta o wymiarach około 8,5 x 3,5 metry. Na działce posadowiony jest budynek o funkcji magazynowo-gospodarczej (garaż) - obiekt w zabudowie szeregowej, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony (z kanałem), wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 23,0 m2 (na podstawie danych z ewidencji) a powierzchnia netto 20,5 m2 (na podstawie pomiarów powierzchni). Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 7.10.2093r. Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wynosi 5.000,00zł.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1L/00026635/9 składa się z działki nr 58 o powierzchni 26 m2. Ma kształt prostokąta o wymiarach około 8,5 x 3,0 metry. Na działce posadowiony jest budynek o funkcji magazynowo-gospodarczej (garaż) - obiekt w zabudowie szeregowej, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 22,0 m2 (na podstawie danych z ewidencji) a powierzchnia netto 20,1 m2 (na podstawie pomiarów powierzchni). Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 26.11.2092r. Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wynosi 5.000,00zł.

Cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi, odpowiednio: 4.125,00zł (WR1L/00026634/2), 3.750,00zł (WR1L/00026614/6) oraz 3.750,00zł (WR1L/00026635/9). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości/prawa.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę, odpowiednio: 550,00zł (do licytacji WR1L/00026634/2), 500,00zł (do licytacji WR1L/00026614/6) oraz 500,00zł (do licytacji WR1L/00026635/9). Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 10902499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.

Nieruchomości można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia). 


Komornik Sądowy
Mateusz Dziędzioła


Pouczenie:
1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót