Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Karol Rudziński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 87, Białogard,  78-200 Białogard

tel. 881 701 997 / fax. 943125699

Sygnatura: GKm 30/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. położonej przy ul. Szczecińska , 78-300 Świdwin, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie (adres: ul. ul. Batalionów Chłopskich 6, Świdwin, 78-300 Świdwin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/00007988/0.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 12/1 o pow. 1,9203 ha. Na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 12/1 posadowionych jest łącznie 5 budynków z czego 4 stanowią budynki oznaczone w ewidencji jako przemysłowe (wykorzystywane na cele produkcyjno – magazynowe z częścią socjalno - biurową) w zabudowie zwartej oznaczone w ewidencji gruntów numerami (4, 7, 8, 9) o łącznej powierzchni zabudowy 2 998 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 3 077,22 m2. Jeden z budynków oznaczony w ewidencji jako niemieszkalny (portiernia) usytuowany jest w zabudowie wolnostojącej oznaczony numerem ewidencyjnym 10 o powierzchni zabudowy 17 m2 oraz powierzchni użytkowej 13,1 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Świdwinie przy ul Szczecińskiej w południowo – zachodniej części miasta przy drodze wojewódzkiej numer 151. Bliskie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowo - wschodniej stanowi wspomniana droga asfaltowa a po jej drugiej stronie zabudowa produkcyjna, magazynowo – składowa, handlowo – usługowa oraz mieszkalna jednorodzinna. Z pozostałych stron wyceniana działka graniczy z niezabudowanymi gruntami inwestycyjnymi objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o podobnym przeznaczeniu. W dalszej odległości rozciągają się zabudowania miasta Świdwin wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezabudowane tereny inwestycyjne, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny rolne i leśne. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej która stanowi drogę wojewódzką (działka numer 18) poprzez działkę numer 12/3 (wł. Miasto Świdwin) na której urządzony jest zjazd do działki wycenianej. Budynki o numerach ewidencyjnych 4, 7, 8, 9 tworzą łącznie zwartą bryłę funkcjonalnie połączoną ze sobą. Budynki o numerach 4 i 9 są w zdecydowanej większości parterowe w nieznacznej części urządzono w nich I piętro. Budynki oznaczone numerem 7, 8 są parterowe. W budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 7 który stanowi północno – wschodni segment zabudowy urządzona jest część biurowo – socjalna z głównym wejściem od strony południowo – wschodniej. Dodatkowo wejście do budynku biurowo – socjalnego urządzone zostało od strony elewacji północnej. Przeciętna wysokość pomieszczeń w części biurowo – socjalnej wynosi około 3 m. Pozostałe budynki oznaczone numerami 4, 8, 9 stanowią część produkcyjno – magazynową. Od strony południowo – wschodniej urządzono 4 doki przeładunkowe. Od strony południowej elewacji urządzono wejście do budynku poprzez tzw. pomieszczenie na odpady. Od strony północno – zachodniej urządzono trzy doki przeładunkowe. Dodatkowo istnieje możliwość wejścia do części produkcyjno – magazynowej od strony północno – zachodniej poprzez tzw. pomieszczenie techniczne. Przeciętna wysokość pomieszczeń w części produkcyjno – magazynowej wynosi około 9 m. W budynkach prowadzona była działalność produkcyjna w zakresie produkcji dodatków smakowych dla przemysłu mięsnego. Dane techniczne budynków: Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji bud.nr 4): 1 182 m2 Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji bud.nr 7): 562 m2 Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji bud.nr 8): 22 m2 Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji bud.nr 9): 1 232 m2 Łączna powierzchnia użytkowa budynków (wg. inwentaryzacji): 3 077,22 m2 UWAGA ! do wylicytowanej ceny zostanie naliczony należny podatek VAT.

Suma oszacowania wynosi 6 607 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 955 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Karol RudzińskiKategoriamagazyny i hale

Powrót