Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Monika Pawlewska

Kancelaria Komornicza, Powstańców Śląskich 6, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461-24-97 / fax.

Sygnatura: Km 12/08

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 310, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy Żeromskiego ,działka nr 139/2, 47-303 Krapkowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00025095/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego działki nr 139/2 a.m. 14 o powierzchni 0,4896 ha oraz prawo własności budynków i budowli, obrębu 0011, Krapkowice. Działka nr 139/2 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RV 0,1813 ha, grunty orne RVI 0,0234 ha, tereny mieszkaniowe B 0,2849 ha. Na działce nr 139/2 znajdują się: (1) budynek murowany o funkcji niemieszkalnej w zabudowie półzwartej 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym eternitem. Powierzchnia zabudowy 812 m2, powierzchnia użytkowa 690 m2. Rok budowy 1970. (2) budynek murowany o funkcji niemieszkalnej 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przylegający do budynku głównego od strony zachodniej. Powierzchnia zabudowy 26 m2, powierzchnia użytkowa 22 m2. Rok budowy 1970. Zgodnie z mpzp nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1UH, 7U, 1ZP, KDD, KDW. 1UH - teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej handlu, 7U zabudowy usługowej, 1ZP zieleni urządzonej, KDD dróg publicznych klasy dojazdowej, KDW dróg wewnętrznych.

Suma oszacowania wynosi 214 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP STRZELCE OPOLSKIE 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Monika Pawlewska


Kategoriamagazyny i hale

Powrót