Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Marcin WyciślikKancelaria Komornicza, Chorzowska 44B, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 32 702 44 32 / fax. 32 702 44 32

Sygnatura: GKM 67/20


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44b/401 na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 875 kpc w zw. z art. 879 2 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

od godziny 13:00 dnia 21 października 2021 roku do godziny 13:00 dnia 28 października 2021 roku

poprzez system teleinformatyczny Krajowej Rady Komorniczej, dostępny pod adresem: https://elicytacje.komornik.pl/, zostanie przeprowadzona sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej następującej ruchomości, będącej własnością dłużnika:
ZDG Sp. z o.o. w Gliwicach
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołania
1Telewizor SHARP LC-60LE635E12 500,00 zł**1 250,00 zł


**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Licytacja zakończy się w dniu 28.10.2021 o godzinie 13:00.


Ceną wywoławczą ruchomości jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu ruchomości nie są zobowiązani do uiszczenia rękojmi.
Ruchomość oglądać można w dniu 20 października 2021 r. w godz. 08:00-10:00 w miejscu jej położenia,
tj. Gliwice, ul. Plebańska 3 lok. 1.
Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług komornik sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę vat jako płatnik podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika. Na dzień sporządzenia obwieszczenia dłużnik nie posiadał już statusu płatnika podatku vat.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne
na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym (https://elicytacje.komornik.pl/) wyłącznie
dla komornika oraz uczestników biorących w niej udział. W związku z czym, aby wziąć w niej udział, konieczne jest założenie konta użytkownika za pośrednictwem ww. strony internetowej oraz zgłoszenie przystąpienia do przetargu. Więcej informacji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 września
2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
(Dz. U. 2016, poz. 1431) oraz Ogólnych Warunkach Użytkowania Systemu E-LICYTACJE dostępnych pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/regulamin.html.
Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.  Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.


Komornik Sądowy

Marcin Wyciślik


Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót