Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Chynek

Kancelaria Komornicza, Jana Matejki 26, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41

www.olesnicakomornik.pl


Sygnatura: Km 307/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 , pokój sala 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stępień Dariusz, położonej przy , 55-095 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00094311/2.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1400 ha., działka ewidencyjna o nr 406 o numerze KW WR1E/00094311/2. Nieruchomość usytuowana na południowych peryferiach Długołęki , 60 m na wschód ulicy Południowej, tj w odległości 600 m od centrum miejscowości. Działka położona jest pomiędzy rzeką Topór (od południa) i rowem melioracyjnym (od północy). W sąsiedztwie od strony północnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a od południa tereny rolne. Kształt działki w formie trapezu o wymiarach szerokość 61m , głębokość 26-34m, działka zorientowana na kierunku wschód-zachód, teren płaski. Działka posiada pośredni dostęp (przez rów melioracyjny) do szutrowej drogi gminnej (ul. Bukowej) - od strony północnej. Dojazd - pośredni dostęp od strony północnej (przez rów melioracyjny) do szutrowej drogi gminnej (ul. Bukowej). Teren działki nieogrodzony, nieutwardzony, niezabudowany, w dniu oględzin porośnięty zielenią niska i wysoką (trawa, pojedynczymi drzewami oraz krzewami). Drzewa na terenie działki są młode i niskie (o wysokości do 5m). Zieleń na terenie działki jest w stanie dzikim: trawa od dawna nie wykoszona, drzewa oraz krzewy nie poprzycinane (prześwietlane) - w/g opinii biegłego zawartej w operacie nie przedstawiają wartości użytkowej. W/g wypisu z rejestru gruntów ( oznaczenie użytku i klas ) działka oznaczona symbolem ŁIV - łąki trwałe Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona jest w obszarze oznaczonym jako: ZN – TERENY ZIELIENI NIEURAĄDZONEJ NA GRUNTACH ROLNYCH . W uchwale o mpzp szczegółowe wymagania dla terenów oznaczonych symbolem ZN przedstawiają się następująco: 1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona na gruntach rolnych; 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą Z WYKLUCZENIEM LOKALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ; 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: a) lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji, b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

---

działka gruntu nr 406 o pow. 0,1400 ha położonej w miejscowości Długołęka gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, posiadająca założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00094311/2

---

Cena

Suma oszacowania wynosi 46 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 950,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 660,00 zł.

Rękojmia

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Centrala 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Warunki licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Faktury

Komornik Sądowy

Tomasz Chynek

www.olesnicakomornik.pl

Kategoriagrunty

Powrót