Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Magda Karolina Mendyk-Tarmas

Kancelaria Komornicza, ul Branickiego 17D, Białystok,  15-085 Białystok

tel. 85 748 29 70 / fax. 85 748 29 72

Sygnatura: Km 655/13

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI 


WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Magda Karolina Mendyk-Tarmas na podstawie przepisu art. 953 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 13-12-2021 r. o godz. 12:00


w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XV,


odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego (okres użytkowania 05-12-2089 r.)


działki ewidencyjnej nr 1891/27 i 1891/65 o łącznej pow. 2,6243 ha

(dawne tereny kolejowe) – zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW BI1B/00117970/1. Teren nieruchomości płaski, kształt wieloboku, częściowo utwardzony betonem i asfaltem, częściowo ogrodzony płotem betonowym, częściowo brak ogrodzenia. Wjazd i wyjazd możliwy poprzez inne nieruchomości – brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – od ulicy Warsztatowej i ul. Litewskiej. Uzbrojenie: ee, k, w, tp, gaz., istnieje rozbudowana sieć wewnętrzna uzbrojenia na terenie nieruchomości, które zostało całkowicie zniszczone . Nieruchomość obciążona służebnościami opisanymi w dziale III KW,


będącej  własnością dłużnika: MOSTOSTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o. w likwidacji.

W wyniku badania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 1891/65 i 1891/27 z obrębu nr 06 – Starosielce Płd w Białymstoku ustalono, iż w/w działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonego Uchwałą nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionego Uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku: Nr X/82/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r., Nr XXXI/373/08 z dnia 8 września 2008 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Białystok Nr XXXV/405/12 z dnia 26 listopada 2012 r. i NR LV/634/14 z dnia 10 lutego 2014 r., a także Uchwałą Rady Miasta Białystok nr XVII/254/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. działki znajdują się na obszarze przeznaczonym pod tereny przemysłowe, bazy, składy i rzemiosło do sukcesywnej modernizacji, uzupełnień i przekształceń.
Suma oszacowania nieruchomości KW BI1B/00117970/1 stanowiącej działki nr 1891/27 i działki nr 1891/65 pomniejszona o wartość służebności wynosi 3.829.434,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 2.552.956,00 zł.


Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego działki nr 1891/65  wraz z budynkami  pomniejszona o wartość służebności wynosi 3.609.747,00 zł (wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu – 2.214.445,00 zł, wartość prawa własności budynków – 1.402.902,00 zł, wartość likwidacyjna naniesień - 100,00 zł, wartość służebności – 7500,00 zł), suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego działki nr 1891/27 pomniejszona o wartość służebności wynosi 219.687,00 zł (wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu – 229.565,00 zł, wartość likwidacyjna naniesień – - 2.378,00 zł, wartość służebności – 7.500,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości KW BI1B/00117970/1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 382.943,40 zł (dot. obu działek) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg (liczy się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym kancelarii komornika). Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA  62 10201332 0000 1302 0816 3422. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt sądowych: II Co 1007/20 ).

Na nieruchomości znajdują się następujące budynki:


a) działka ewidencyjna nr 1891/27– oznaczona jako tereny kolejowe, o pow. 0,2465 ha o kształcie prostokąta z zachwianą linią boku od strony południowej, zabudowana:


- wiatą stalową o pow. użytkowej 110,00 m2, budynek w technologii metalowej, parterowy, rok budowy nieznany, wybudowany z fundamentów betonowych, wylewanych, ściany z elementami stalowymi, dach dwuspadowy kryty blachą, posadzki betonowe.


- węzłem przygotowania antykorozyjnegoo konstrukcji stalowej o kubaturze 2.666,60m3, pow. użytkowa 413,50 m2 jako śrutownia, łącznik magazynowy, maszynownia aktualnie bez urządzeń technologicznych. Rok budowy nieznany. Budynek wybudowany z fundamentów betonowych,wylewanych, ściany z elementów stalowych w technologii ścian warstwowych ocieplonych pianką, dach i drzwi metalowe, posadzki betonowe.


Budowle nieużytkowane o bardzo słabym stanie technicznym, nie są trwale związane z gruntem i ze względu na ich niedostateczny stan techniczny nie zostały uwzględnione w wycenie, dlatego też dla potrzeb wyceny przedmiotową działkę przyjęto jako nieruchomość niezabudowaną. Koszt rozebrania budowli i uporządkowania terenu pokryje w całości możliwy koszt materiałów uzyskanych z odzysku.


Działka uzbrojona w podstawowe media, istnieje rozbudowana sieć wewnętrzna uzbrojenia na terenie nieruchomości. Teren płaski częściowo utwardzony asfaltem i betonem, częściowo ogrodzony płotem betonowym. Wjazd i wyjazd możliwy poprzez inne działki – brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.


Działka zabudowana dodatkowo budynkami:


- budynek wybudowany w technologii metalowej– wiata stan techniczny słaby, budynek parterowy połączony funkcjonalnie z budynkiem przemysłowym, który leży na trzech działkach nr 1891/27 i 1891/65 oraz 1891/54.


- wiata metalowa– blaszak jako budynek o konstrukcji metalowej, wolnostojący, stan techniczny słaby.


b) działka ewidencyjna nr 1891/65 oznaczona jako tereny kolejowe, o pow. 2,3778 ha o kształcie prostokąta. Wzdłuż linii działki od strony zachodniej urządzono wewnętrzną drogę dojazdową, utwardzoną płytami betonowymi i asfaltem. Dodatkowo, na terenie nieruchomości od strony południowej znajdują się zniszczone i rozebrane tory kolejowe, pozostały szczątkowo drewniane podkłady. Działka zabudowana:


- budynkiem przemysłowym 1-kondygnacyjnym (nr ewiden. 508), który jest przyjęty jako nieużytkowy o słabym stanie technicznym. Budynek przemysłowy z częścią biurowo - socjalną, rok budowy 1985, o pow. użytkowej 4.142,65 m2, pow. zabudowy 3583 m2, kubatura: 47694,95 m3. Budynki połączone ścianami wzdłuż. Stan techniczny słaby. Budynek zlokalizowany w 99% na działce nr 1891/65, w pozostałej części na działkach o nr 1891/27 i 1891/54. Budynek wybudowany z ław i fundamentów betonowych wylewanych, ściany murowane, stropy z płyt korytkowych prefabrykowanych, dach z płyt stropowych, obróbki blacharskie z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, uzbrojony w: ee, co, cwu, telefon, wodociąg, kanalizację (obecnie większość mediów odcięta), budynek nieużytkowany, zdewastowany. W części przemysłowej budynku znajduje się hala przemysłowa składająca się z jednego dużego pomieszczenia o wysokości ok. 10 m. połączona jest funkcjonalnie z dwoma budynkami przemysłowymi występującymi na dz. nr 1891/27. Posiada również od strony południowej trzy oddzielne dobudówki: wentylatornia – sprężarnia, pom. Środkowe i kotłownia olejowa (wszystkie pomieszczenia zdewastowane i rozkradzione z istniejących tam wcześniej zbiorników).


- budynkiem (nr ewiden. 507)– jako piwnica wolnostojąca zadołowana i przysypana gruntem, o pow. użytkowej 256,50 m2, budynek w technologii tradycyjnej, murowany z kamienia, rok budowy nieznany, kwalifikuje się do rozbiórki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Magda Karolina Mendyk-TarmasKategoriamagazyny i hale

Powrót