Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Zastęca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Marcin Musiał

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanów

Katarzyna Glanc

Kancelaria Komornicza, Henryka 63, Chrzanów, 32-500 Chrzanów

tel. (32)7539872 / fax.

Sygnatura: KM 5572/15OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Zastępca Komornika Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Chrzanowie Marcin Musiał - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2021 o godz. 14:00 pod adresem: Ptasia 39/20, 65-525 Zielona Góra, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołania
1Pozostałe ruchomości150,00 zł25,00 zł
2Sprzęt rtv1100,00 zł50,00 zł
3Meble640,00 zł20,00 zł
4Sprzęt rtv1300,00 zł150,00 zł
5Meble1250,00 zł125,00 zł
6Meble1100,00 zł50,00 zł
7Meble1100,00 zł50,00 zł
8Sprzęt agd1150,00 zł75,00 zł
9Meble1100,00 zł50,00 zł
10Sprzęt rtv1200,00 zł100,00 zł

*) cena za sztukę

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi
nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00 zł.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu, w którym została wyznaczonaZgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza
do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa
się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:47102024980000850204442612.


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa
od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku
do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza
do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą
do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


w/z Komornik Sądowy

Katarzyna GlancKategoriapozostałe ruchomości
Kategoriasprzęt rtv
Kategoriameble
Kategoriasprzęt rtv
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriasprzęt agd
Kategoriameble
Kategoriasprzęt rtv

Powrót