Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Janocha-Mularczyk

Kancelaria Komornicza, Starowiejska 26, Gdynia,  81-356 Gdynia

tel. (58) 623 38 52 / fax. 

Sygnatura: KM8991/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój sala 206,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest Dominika Wójcik położonej przy Strzelców 11, 81-586 Gdynia, dla której  (adres: ul. Strzelców 11, Gdynia, 81-586 Gdyniaprowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00108610/4.
Opis nieruchomości:
UDZIAŁ: 494/10000 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2021r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Gdyni 81-969 Gdynia, pl. Konstytucji 5 sala 206 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 494/10000 należącego do dłużnika:Dominika Wójcik w nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej stanowiąca halę garażową o powierzchni użytkowej 1.500,10 m2, składającą się z 45 miejsc postojowych i 21 boksów. Hala garażowa usytuowana jest na kondygnacji „-1” w budynku wielolokalowym położonym w Gdyni przy ul. Strzelców 11, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 2140 (obręb Mały Kack). Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00108610/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1Y/00107116/4. Licytacja swoim zakresem obejmuje udział w wysokości 494/10000 w prawie własności do ww. nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej wraz z odpowiednim udziałem jaki posiada cała nieruchomość lokalowa w nieruchomości wspólnej w wysokości 1897/10000 części. Dnia 06.06.2012 roku, w Gdyni, aktem notarialnym nr Rep. 3328/2012 przed notariuszem Wiesławą Rydzkowską została podpisana umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży. Akt notarialny znajduje się w aktach księgi wieczystej nr GD1Y/00108836/4. Zgodnie z treścią ww. aktu notarialnego, aktualna właścicielka Dominika Wójcik udziału w przedmiotowej nieruchomości stanowiącej halę garażową, w ramach nabywanego udziału nabyła wyłączne prawo co do posiadania i korzystania z miejsc postojowych nr 61 i nr 62 oraz z boksów nr 45 i 46, z wyłączeniem praw pozostałych współwłaścicieli tego lokalu co do posiadania i korzystania z tych miejsc postojowych oraz z tych boksów. Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 31 16001462 1873 4093 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gdyni przy pl. Konstytucji 5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 31160014621873409390000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Konstytucji 5, Gdynia, 81-969  Gdynia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy

Jolanta Janocha-MularczykKategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału494/10000

Powrót