Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8, PŁOCK, 09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: GKm 193/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: B4 Nieruchomości sp. z o.o., położonej przy Kobiałka , 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00109865/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,2640 ha, położona jest na obszarze przemysłowym osiedla Winiary w Płocku przy ul. Kobiałka 9 (obręb 0003 – Maszewo). w północnej części (na terenach przemysłowych). Dojazd do nieruchomości od ulicy Łukasiewicza drogami wewnętrznymi tj. od zachodu poprzez służebność ustanowioną na działce m.in. nr 88/3 stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (służebność ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr PL1P/00135267/9) oraz poprzez służebność ustanowioną na działce m.in. nr 89/1 stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej (ulica Długa, służebność ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr PL1P/00137921/6). Działka 88/18 (Ba – tereny przemysłowe), w kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta ze ściętymi południowo-zachodnim i południowo-wschodnim narożnikami. Zabudowana halą produkcyjną wraz z zapleczem socjalno-biurowym- powierzchnia zabudowy: 10 026,48 m2- powierzchnia użytkowa: 11 332,92 m2 - kubatura: 134 568,39 m3 - ilość kondygnacji: w części magazynowej: 1, w części biurowo-socjalnej: 3 oraz budynkiem portierni oraz budynkiem trafostacji (o powierzchni zabudowy zgodnie z danymi z ewidencji budynków – 40,00 m2) W hali magazynowej zamontowane trzy suwnice pomostowe jednodźwigarowe (z wyciągnikami) – o udźwigu: 3,5 t (UDT: 3318000943), 6,3 t (UDT: 3318000941) i 5 t (UDT: 3318000942). Każda z suwnic o rozstawie ok 22 - 23 m, wysokość pomiędzy posadzką a pomostem ok. 7,7 m. Rozprowadzone instalacje: elektryczna, wodociągowa (zasilana z sieci miejskiej), kanalizacyjna sanitarna i deszczowa (z odprowadzeniem do sieci miejskiej), centralnego ogrzewania (zasilana z sieci, węzeł cieplny, w części socjalno-biurowej grzejniki stalowe płytowe, w części produkcyjnej nagrzewnice), klimatyzacyjna w części socjalno-biurowej, przeciwpożarowa. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowane umywalki, pisuary, miski ustępowe z dolnopłukami ceramicznymi kompaktowymi bądź na stelażach podtynkowych. Teren działki w znacznej części utwardzony – wokół budynku wykonane chodniki, podjazdy, drogi pożarowe i parkingi z kostki betonowej, dodatkowo od strony zachodniej elewacji wykonany parking, wstęp na część ogrodzoną przez główną bramę wjazdową bądź przez furtkę i portiernię). Działka ogrodzona – ogrodzenie panelowe (stalowe), panele osadzone na słupkach stalowych wbetonowanych w ziemię, wykonana brama stalowa przesuwna. Przy wjeździe ustawione szlabany. Na działce wykonane nasadzenia ozdobne. Teren uzbrojony w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), centralnego ogrzewania, telekomunikacyjną, ponadto (zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia na użytkowanie) na działce wykonane dwa podziemne zbiorniki gazowe o pojemności 4 850 dm3 każdy. Suma oszacowania wynosi 34 994 485,23zł, - w tym podatek VAT w kwocie 6 543 684,23 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 245 863,92zł.

Suma oszacowania wynosi 34 994 485,23 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 245 863,92 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 499 448,52 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Czyż


Kategoriamagazyny i hale

Powrót