Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Ernest Osicki

Kancelaria Komornicza, Piastowska 128, Częstochowa,  42-202 Częstochowa

tel. 34 361 13 06 / fax. 34 361 13 06

Sygnatura: Km 7485/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 18.01.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy  ,Zawada, działka nr 118,  42-244 Mstów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00132351/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w obrębie Zawada - 0025, stanowiąca działkę nr 118, o łącznej powierzchni 23 359 m2. Działka stanowi teren zagospodarowanych użytków rolnych, w części trwałych użytków zielonych. Tren pagórkowaty o znacznie zróżnicowanej wysokości. Działkę w części północnej poprzecznie przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (stanowisko słupowe na sąsiedniej nieruchomości). Teren nieogrodzony, niezniwelowany, nieutwardzony. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nie występuje możliwość dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej (media dostępne wzdłuż pasa ul. Głównej). Działka posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej. W myśl postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów, w granicach sołectwa Zawada, zatwierdzonego uchwałą NR XXVIII/216/2016, RADY GMINY MSTÓW z dnia 23 grudnia 2016 r. - przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie oznaczonym symbolem: (w pasie około 60 m od drogi publicznej) 5 RM – tereny zabudowy zagrodowej, w pozostałej części: 8RZ – tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W obrębie działki występują ograniczenia związane z ustaleniami strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 25.01.2022 o godzinie: 09:00.

Suma oszacowania wynosi 189 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 326,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 949,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 73 1050 1142 1000 0023 4005 5702 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Ernest Osicki


Kategoriagrunty
Typ działkirolno/leśna
Przeznaczenie gospodarczenieruchomość rolna
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]23359
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót