Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Violetta Wójcik

Kancelaria Komornicza, Rynek 36, Nysa,  48-300 Nysa

tel. 774352717 / fax. 774352717

Sygnatura: Km 1079/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 210,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest KASTEL GREETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ położonego przy ul. Kolejowa 29, 48-316 Łambinowice, dla której SĄD REJONOWY W NYSIE V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. RYNEK 36C, Nysa, 48-300 NYSA)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00084865/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi zwarty kompleks produkcyjno-biurowy z zapleczem socjalnym o łacznej powierzchni użytkowej 1412,08 m2.Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kolejowej poprzez działki gruntowe nr 449/27 i 449/54 na podstawie ustanowionej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez wyżej wymienione działki. Prawo to zapisane jest w dzile I-Sp ksiegi wieczystej dla przedmiotowej nieurchomości. Na działce nr 449/23 znajduje się stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności: -budynek hali przemysłowo-produkcyjnej- murowany z cegły ,niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem stromym dwuspadowym w konstrukcji stalowej krytym blachą. Budynek w stanie dobrym. Obiekt w zabudowie zwartej z budynkiem przemysłwym zlokalizowanym na sąsiedniej nieurchomości oraz budynkiem biurowo-socjalnym należącym do przedmiotowego kompleksu. Parametry budynku:powierzchnia użytkowa - 875,72 m2, -powierzchnia zabudowy - 940,00 m2, Na działce nr 449/24 znajdują się stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności : -budynek biurowo-socjalny-murowany z cegły, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem płaskim w konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Budynek w stanie do remontu modernizacyjnego. Obiekt w zabudowie zwartej z budynkiem hali przemysłowo-produkcjynej oraz budynkiem biurowym.Paramenrty obiektu:powierzchnia użytkowa -195,04 m2, -powierzchnia zbudowy - 224,00 m2, -budynek biurowy- murowany z cegły, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym w konstrukcji derwnianej, kryty blachą. Budynek w stanie do generalnego remontu. Obiekt w zabudowie zwartej z budynkiem biurowo-socjalnym. Paramerty obiektu:-powierzchnia użytkowa - 341,32 m2,-powierzchnia zabudowy - 383,00 m2 Powierzchnia zabudowy obiektów została przyjęta na podstawie wypisu z kartoteki budynków. Powierzchnia użytkowa budynku hali przemysłowo-produkcyjnej przyjęta została z zapisów księgi wieczystej. Powierzchnia użytkowa budynku biurowo-socjalnego oraz biurowego została wyliczona na podstawie narzędzi rzeczoznawcy majątkowego przeznaczonego do wyliczania powierzchni obiektów. UWAGA: Ponadto zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków na działce nr 449/24 powinny znajdować się dwa budynki gospodarcze o nr identyfikacyjnym 570 i powierzchni zabudowy 8,00 m2 oraz o nr identyfikacyjnym 803 i powierzchni zabudowy 5,00m2, oba w zabudowie zwartej z budynkiem biurowym. Na podstawie przeprowadzonych oględzin nieruchomości biegły stwierdził, iż przedmiotowe obiekty zostały rozebrane. Okoliczność ta wymaga wyjaśnienia i stosownego skorygowania we właściwych rejestrach . Teren nieruchomości jest płaski, ogrodzony z jednej strony siatką na słupkach stalowycyh, porośnięty trawą, wyposażony w utwardzone dojście i dojazd do budynku. Natomiast obszar ten nie jest nieurządzony -zalega gruz pochodzący z demontażu elementów budynku biurowego. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są obiekty o zbliżonej funkcji, stacja kolejowa oraz zabudowa mieszkalna. Działka gruntowa uzbrojona jest w sieć wodną, kanalizacyjną i elektryczną.

Suma oszacowania wynosi 927 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 695 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS 09 1600 1462 1823 0612 6000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Violetta WójcikKategoriamagazyny i hale

Powrót