Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Piotr Szymański

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1, Żagań,  68-100 Żagań

tel. 684775170 / fax. 684775175

Sygnatura: KM 399/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotr Szymański na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 16.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego położonego przy Plac Klasztorny 1, 68-100 Żagań, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00019599/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nr działki 1136, położonej przy ul. Plac Klasztorny 1 wraz z prawem własności budynku znajdującego się na ww. działce stanowiącego własność wieczystego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość to budynek dawnego konwiktu, a następnie hotel PTTK. Obiekt wzniesiono w latach 1740-1758 przez scalenie różnych budynków, w tym renesansowego pałacu opatów. Po 1810 roku mieściły się w tym budynku różne instytucje państwowe, a następnie więzienie. Po 1945 r. budynek został opuszczony, a w latach 1972-1975 został odbudowany. Jest to barokowa budowla, przyległa wschodnim krańcem do klasztoru, posadowiona zewnętrzną stroną na murach obronnych, zamyka od północy i zachodu wielki dziedziniec klasztorny. Założona jest na wydłużonym, nieregularnym planie, półtorataktowa, piętrowa, nakryta dachem dwuspadowym, rozdzielonym wieżą na dwa segmenty. Pomieszczenia parteru mają sklepienia krzyżowe i kolebkowe, w dawnym pałacu opatów wsparte pośrodku na filarze. Lokal na piętrze wieży zdobią rokokowe malowidła o tematyce astronomicznej. Na jednej ze ścian widnieje portret astronoma Johannesa Keplera, który w ostatnich latach życia mieszkał i pracował w Żaganiu. Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Osią budynku jest wysoka wieża nadbramowa, 4-kondygnacyjna, z głównym wejściem do budynku. Powierzchnia zabudowy wynosi 1.232 m2 (wg kartoteki budynków). Obiekt w 100% stanowi zabudowę działki nr 1136. Powierzchnia działki zaś wg ewidencji gruntów wynosi 1.200 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.708,6 m2 z czego przyziemie (773,0 m2), I piętro (672,0 m2), II piętro (209,6 m2) oraz III piętro-wieża (54,0 m2). Kubatura budynku to 14.000 m3. Przedmiotowa nieruchomość to obiekt dawnego klasztoru przeznaczony i użytkowany został jako Dom Turysty-pomieszczenia hotelowe i administracyjne PTTK-u. Centralnym pomieszczeniem przyziemia jest hall z recepcją. Oprócz tego znajdują się też jadalnia-świetlica z zapleczem kuchennym, salka klubowa oraz pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowo-socjalne i kotłownia z magazynem opału. Na I piętrze pokoje noclegowe 2/6 osobowe i pomieszczenia sanitarne. Na II piętrze, w części najszerszej korpusu głównego pokoje wykorzystywane na pokoje noclegowe. W wieży salka rekreacyjna. Elementy konstrukcyjne obiektu są w dość dobrym stanie technicznym, lecz budynek jest nieużytkowany. Obiekt konwiktu został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 5.06.1961 r. pod numerem 336 obecny L-99/1-4/A. Przedmiotowa nieruchomość jest połączona z sąsiednią nieuchomością o nr KW ZG1G/00021887/2 wspólną klatką schodową. Brak jest wyraźnej granicy między obiema nieruchomościami.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.05.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 1 175 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 881 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 500,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 18 1020 5402 0000 0802 0388 7395 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Piotr Szymański


Kategoriainne
Rodzaj nieruchomościlokal użytkowy, grunt
Funkcja nieruchomościusługowa
Powierzchnia [m^2]1708
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót