Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Piotr Szymański

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1, Żagań,  68-100 Żagań

tel. 684775170 / fax. 684775175

Sygnatura: KM 399/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotr Szymański na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 24.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego położonego przy Plac Klasztorny 3, 68-100 Żagań, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00021887/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nr działki 147, położonej przy ul. Plac Klasztorny 3 wraz z prawem własności budynku znajdującego się na ww. działce stanowiącego własność wieczystego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość to budynek dawnego spichlerza klasztornego. Budowla gotycka, zbudowana w XV w., wyremontowana w latach 1974-1975, zamyka dziedziniec klasztorny od południa. Budynek jest murowany, o ceglanym licu, prostokątny w planie, trzykondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Od strony dziedzińca elewację artykułują biegnące przez całą wysokość ostrołuczne blendy, mieszczące trzy kondygnacje, zamkniętych ostrym łukiem okienek. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynków wynosi 351 m2. Obiekt w 100% stanowi zabudowę działki nr 147. Powierzchnia działki wg ewidencji gruntów wynosi zaś 340 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 763 m2, zaś jego kubatura ok. 3.000 m3. Ściany zewnętrzne budynku murowane z kamienia polnego i cegły, wewnątrz całkowicie a na zewnątrz fragmentarycznie otynkowane. Wewnątrz ostrołuczne arkady i pas fryzu w elewacji północnej, gzymsy ceglane, opaski i parapety okien w elewacji zachodniej kamienne, z kolei we fragmentach elewacji południowej i północnej zachowane otwory maculowe. Ściany wewnętrzne wzniesione współcześnie, murowane z cegły i gazobetonu, tynkowane. Ściany pomieszczeń sanitarnych i kuchni okryte współczesną okładziną z glazurowanych płytek ściennych. Przedmiotowa nieruchomość tj. obiekt dawnego spichlerza został przeznaczony na obiekt restauracyjny. Na dwóch kondygnacjach urządzono 2 sale (restauracyjną i klubową) wraz z niezbędnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. W wyniku remontów przeprowadzonych na początku lat 80-tych XX w. całkowicie przebudowano wnętrze budynku wprowadzając współczesne żelbetowe konstrukcje i całkowitą nową dyspozycję wnętrz. Z pierwotnego budynku pozostały mury obwodowe z ich dawnymi podziałami. Elementy konstrukcyjne obiektu są w dość dobrym stanie technicznym, lecz budynek jest nieużytkowany. Obiekt spichlerza został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 5.06.1961 r. pod numerem 337 obecny L-99/1-4/A. Przedmiotowa nieruchomość jest połączona z sąsiednią nieruchomością o nr KW ZG1G/00019599/9 wspólną klatką schodową. Brak jest wyraźnej granicy między obiema nieruchomościami.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 31.05.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 528 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 800,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 18 1020 5402 0000 0802 0388 7395 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Piotr Szymański


Kategoriainne
Powierzchnia [m^2]763
Wielkość udziału1/1
Rodzaj nieruchomościlokal użytkowy, grunt
Funkcja nieruchomościusługowa
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót