Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ  LICYTACJI  PRAWA WIECZYSTEGO  
UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI  O NR KZ1J/00032934/6


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Jerzy Kujawski, kancelaria komornicza 
nr I w Jarocinie na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że 27-05-2022r. w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie,  przy ul. Wrocławskiej 6 w sali nr 109, odbędzie  się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Jaroma S.A. z/s w Jarocinie, przy 
al. Niepodległości 34;
Sprzedaż licytacyjna obejmuje (prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2089r.)
o godz. 12.30 - gruntu położonego: Jarocin, Bogusław - Przemysłowe, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00032934/6 i stanowi działkę zabudowaną nr 333/31 
o powierzchni 0,0815 ha, na której posadowiony jest budynek hali produkcyjno-magazynowej, Pu= 491,35 m2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę i działalność gospodarczą, która położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P/U.
Suma  oszacowania  wynosi: 185 000,00zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa 3/4  sumy  oszacowania  i  wynosi  138 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  18 500,00zł. Przeniesienie praw na nabywcę  nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania dla licytowanych nieruchomości. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 51 1020 2212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem numeru księgi wieczystej.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko 
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Natomiast oryginalne akta sprawy można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarocinie I Wydział Cywilny, przy czym jest to możliwe w dni robocze 
w godzinach od 7.15 do 15.15w sekretariacie Wydziału Cywilnego - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się interesanta (nr tel. 62 505 29 72).


 Na licytację winni stawić się oboje oferenci pozostający w związku małżeńskim jeżeli chcą nabyć nieruchomość do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, w przeciwnym wypadku oferent winien posiadać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka urzędowo poświadczone upoważniające do wzięcia udziału w licytacji oraz przedłożyć stosowną dokumentację o której mowa w art. 977 k.p.c.. Ponadto oferenci muszą zastosować się do zasad przyjmowania interesantów i obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie określonych w Zarządzeniu nr A -021-7/2022 wydanym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz zarządzeniu nr D - 021-20/2022 wydanym przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 07.04.2022r.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia prawa użytkowania wieczystego  
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu
 do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z art. 954 pkt. 2 kpc. wezwać Urząd Miejski w Jarocinie, Urząd Skarbowy w Jarocinie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Jarocinie, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych 


od dłużnika do dnia licytacji. 

Kategoriamagazyny i hale
Forma własnościużytkowanie wieczyste

Powrót