Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 2450/19 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jarosz Ewa, położonej przy SPORTOWA 20/3, 55-140 ŻMIGRÓD, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00035384/9.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość - położonego w 55-140 Żmigród ul. Sportowa 20/3, dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00035384/9 - udział należący do dłużnika Jarosz Ewa. Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze (tj. 2,0 kondygnacji) czterolokalowego budynku mieszkalnego w zabudowie wolno stojącej, przy ulicy Sportowej nr 20 w mieście Żmigród (55-140). Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta nr WR1W/00035384/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy. Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, powierzchnia nieruchomości wynosi 63,00 m2, na którą składa się powierzchnia dwóch pokoi, kuchni i przynależności. Udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oraz części budynku i urządzeń, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 25/100 (tj. 25%). Inwentaryzacja struktury i powierzchni wykonana przez biegłego podczas oględzin nieruchomości nie potwierdziła przywołanych wyżej zapisów księgi wieczystej. Zgodnie z pomiarami powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 65,6 m2 (jest większa 2,6 m2) a nadto stwierdzono, że w strukturę lokalu włączono pomieszczenie łazienki z WC (prawdopodobnie z części korytarza), co przypuszczalnie związane było z przystosowaniem lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (lub wymagających specjalnej opieki), zatem – zgodnie ze stanem faktycznym – lokal składa się z 3 pokoi, kuchni (która pełni także funkcję przedpokoju) oraz wspomnianej łazienki. Lokal znajduje się w średnim stanie technicznym i standardzie wykończenia i wyposażenia. Lokal o przechodnim charakterze pomieszczeń - wejście do lokalu znajduje się z klatki schodowej, do kuchni (pełniącej także funkcję przedpokoju), z której odbywa się wejście do dwóch pokoi, a każdy z nich jest przechodni, odpowiednio do kolejnego pokoju i do łazienki – układ amfiladowy. Okna z lokalu zapewniają widok w kierunku zachodnim (front budynku) i wschodnim (tył budynku), a z kuchni także w stronę południową. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan., ogrzewany jest z kotła gazowego c.o. z podłączonymi grzejnikami i rozprowadzoną instalacją ciepłej wody użytkowej. Budynek z przedmiotowym lokalem, został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, w 1910 roku, nie jest wpisany rejestru zabytków, lecz jest ujawniony w gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 47 o powierzchni 0,1201 ha, AM-10, obręb: Żmigród, gm. Żmigród, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00035374/6, posiadającej dostęp do drogi publicznej – ulicy Sportowej w Żmigrodzie.

Suma oszacowania wynosi 90 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
22.06.2022 09:00 - 09:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński


Kategoriamieszkania

Powrót